1.

اثر آللوپاتیک بقایای اندامهای هوایی و کورم زعفران بر رشد گندم، چاودار، ماش و لوبیا

دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 227-234
شهاب اقبالی شاه آباد؛ محمدحسن راشد محصل؛ مهدی نصیری محلاتی؛ ابراهیم کازرونی منفرد

2.

بررسی اثر مدیریت منفرد و تلفیقی علف‌های‌هرز بر تراکم و زیست توده علف‌های‌هرز باریک برگ و زیست توده گوجه فرنگی

دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 291-300
ابراهیم کازرونی منفرد؛ علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ شهاب اقبالی شاه آباد

3.

بررسی تأثیر برخی روشهای مدیریت علفهای هرز بر عملکرد سیب زمینی در دو سیستم شخم حفاظتی و متداول

دوره 3، شماره 2، 1384، صفحه 195-206
شهاب اقبالی شاه آباد؛ علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی

4.

پاسخ مراحل فنولوژیک لاین‌های امیدبخش کینوا به دما و فتوپریود

دوره 19، شماره 3، مهر 1400، صفحه 261-273
شهاب اقبالی شاه آباد؛ محسن جهان؛ مهدی نصیری محلاتی؛ معصومه صالحی

5.

تأثیر کاهش غلظت علفکش متریبیوزین در مقایسه با وجین و کولتیواتور بر علفهای هرز سیب زمینی در دو سیستم شخم حفاظتی و متداول

دوره 3، شماره 2، 1384، صفحه 183-194
شهاب اقبالی شاه آباد؛ علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی

6.

شبیه‌سازی نمو فنولوژیک کینوا بر اساس داده‌های مزرعه‌ای

دوره 21، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 47-60
شهاب اقبالی شاه آباد؛ مهدی نصیری محلاتی؛ محسن جهان؛ معصومه صالحی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب