آمار

تعداد نشریات51
تعداد شماره‌ها1,996
تعداد مقالات20,528
تعداد مشاهده مقاله25,781,620
تعداد دریافت فایل اصل مقاله15,583,013

1.

اثرات مدیریت تلفیقی آفتابدهی، مالچ کاه و وجین دستی بر بانک بذر علف های هرز

دوره 8، شماره 3، مرداد و شهریور 1389، صفحه 424-430
ریحانه عسگرپور؛ رضا قربانی؛ علیرضا کوچکی؛ علی اصغر محمدآبادی

2.

اثر تاریخ کاشت و تیمارهای مختلف کودی بر عملکرد، اجزاء عملکرد و درصد روغن دانه گیاه کرچک

دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 303-314
پرویز رضوانی مقدم؛ زینت برومند رضازاده؛ علی اصغر محمدآبادی؛ علی شریف

3.

اثر تنش یخ ‌زدگی بر نشت الکترولیت ها در گیاه رازیانه (Foeniculum vulgare)

دوره 8، شماره 4، مهر و آبان 1389، صفحه 587-593
احمد نظامی؛ گلثومه عزیزی؛ آسیه سیاهمرگویی؛ علی اصغر محمدآبادی

4.

ارزیابی اثرات پیش‌تیمار بذر و نوع بستر کاشت بر خصوصیات نشاء تولیدی ذرت‌‌ شیرین (Zea mays L.)

دوره 14، شماره 2، تیر 1395، صفحه 255-265
ابوطالب منظری توکلی؛ محمد خواجه حسینی؛ علی اصغر محمدآبادی

5.

ارزیابی کاشت پائیزه اکوتیپ های زیره سبز (Cuminum cyminum L.) در شرایط آب و هوایی مشهد

دوره 10، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 43-52
زینب خراسانی؛ احمد نظامی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ علی اصغر محمدآبادی

6.

برآورد رقابت چندگونه‌ای علف‌های‌هرز در مزرعه ذرت (Zea mays L.) با استفاده از تابع عکس وزن تک‌بوته ( ) و سطح برگ نسبی علف های هرز

دوره 9، شماره 3، مهر 1390، صفحه 428-437
علی قنبری؛ مهدی افشاری؛ علی اصغر محمدآبادی

7.

بررسی اثرات تاریخ کشت، زمان و روش‌های کنترل علف‌های هرز بر تراکم و زیست توده علفهای هرز در زیره سبز

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 120-127
رضا قربانی؛ علیرضا کوچکی؛ آزاده حسینی؛ مریم جهانی کندری؛ قربانعلی اسدی؛ حسن عاقل؛ علی اصغر محمدآبادی

8.

بررسی اثر اسموپرایمینگ بذور، روش‌های کاشت و کودهای زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد هندوانه آجیلی (Citrullus lanatus)

دوره 15، شماره 4، دی 1396، صفحه 721-734
مسعود زرندی؛ محمد خواجه حسینی؛ علی اصغر محمدآبادی

9.

بررسی اثر تاریخ نشاکاری بر شاخص‌های رشد و عملکرد علوفه ذرت (Zea mays L.) در منطقه مشهد

دوره 12، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 137-145
محمد غیاث آبادی؛ محمد خواجه حسینی؛ علی اصغر محمدآبادی

10.

بررسی اثر تراکمهای مختلف ذرت بر شاخص های اکولوژیکی گونههای علفهرز

دوره 9، شماره 4، دی 1390، صفحه 685-693
قدریه محمودی؛ علی قنبری؛ علی اصغر محمدآبادی

11.

بررسی خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد دانه و روغن کرچک در تراکم‌های مختلف گیاهی و فواصل مختلف آبیاری

دوره 2، شماره 1، 1383، صفحه 1-12
پرویز رضوانی مقدم؛ جعفر نباتی؛ شهرام نوروززاده؛ علی اصغر محمدآبادی

12.

بررسی خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد دانه و روغن کنجد در تراکم‌های مختلف بوته و فواصل مختلف آبیاری

دوره 3، شماره 1، 1384، صفحه 57-68
پرویز رضوانی مقدم؛ قدیر نوروزپور؛ جعفر نباتی؛ علی اصغر محمدآبادی

13.

بررسی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک انواع ارزن در رژیم‌های مختلف آبیاری

دوره 3، شماره 1، 1384، صفحه 35-44
حمیدرضا خزاعی؛ علی اصغر محمدآبادی؛ اعظم برزوئی

14.

تأثیر تراکم و الگوی کشت مخلوط (درهم و ردیفی) ارزن و سویا بر عملکرد و اجزای عملکرد علوفه آنها در شرایط آب و هوایی مشهد

دوره 9، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 50-59
احسان عیشی رضایی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ حمیدرضا خزاعی؛ علی اصغر محمدآبادی

15.

تاثیر کودهای شیمیایی، گاوی و کمپوست زباله شهری بر عملکرد، اجزای عملکرد و میزان روغن سه ژنوتیپ کنجد (Sesamum indicum L.) در مشهد

دوره 11، شماره 2، تیر 1392، صفحه 241-250
پرویز رضوانی مقدم؛ ابوذر صبوری؛ علی اصغر محمدآبادی؛ روح اله مرادیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب