1.

ارزیابی اثر نوع سمپاش و دُز علف‌کش تری بنورون- متیل (گیاهستار) در کنترل علف‌های‌هرز پهن برگ اراضی گندم آبی

دوره 32، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 527-541
فرید بدیع؛ لیلا علیمرادی؛ علی اصغر چیت بند؛ سعید جاهدی پور

2.

ارزیابی روش های کنترل علف های هرز بر عملکرد چغندرقند (Beta vulgaris L.) در سطوح مختلف نیتروژن

دوره 30، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 664-676
علی اصغر چیت بند؛ سید بهنام کلالی؛ علیرضا قائمی؛ سعید جاهدی پور

3.

استفاده از منحنیهای هماثر در بررسی اثر افزایشی، همافزایی و همکاهی اختلاط علفکشهای کلوپیرالید و گلایفوسیت در کنترل علف هرز تلخه

دوره 27، شماره 3، آذر 1392، صفحه 294-300
مجید عباس پور؛ علی اصغر چیت بند؛ محمد رضا ملک آرا؛ حسین توکلی

4.

بهینه سازی کارآیی گلایفوسیت با استفاده از سولفات آمونیم در کنترل علفهای هرز باغهای پسته

دوره 28، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 18-27
مجید عباس پور؛ علی اصغر چیت بند؛ محمد رجب زاده؛ حسین توکلی

5.

تأثیر بازدارندگان فتوسیستم دو بر شکل منحنی کاتسکی و پارامترهای فلورسنس کلروفیل در سلمه تره (Chenopodium album L.) و خرفه (Portulaca oleracea L.)

دوره 29، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 540-550
علی اصغر چیت بند؛ رضا قربانی؛ محمد حسن راشد محصل؛ رحمت عباسی

6.

کُنش پیوسته برخی از مهمترین پهن‌برگ‌کش‌های قابل کاربرد در مزارع چغندرقند (Beta vulgaris L.) ایران

دوره 31، شماره 3، آذر 1396، صفحه 374-387
علی اصغر چیت بند؛ رضا قربانی؛ محمد حسن راشد محصل؛ محبوبه نبی زاده

7.

مبارزه غیرشیمیایی با علفهای هرز باغات پسته در منطقه فیض آباد

دوره 27، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 222-230
مجید عباس پور؛ علی اصغر چیت بند؛ محمد رجب زاده؛ ابراهیم گنجی مقدم


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.