1.

آواهای القاگر در مرگ نگاره‌های بدر شاکر السیاب با تکیه‌بر نظریه موریس گرامون

دوره 12، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 112-130
محبوبه پارسائی؛ احمدرضا حیدریان شهری

2.

استعاره مفهومی «کفر» و «ایمان» در قرآن کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1401
عطاءاله ریکی کوته؛ بهار صدیقی؛ احمدرضا حیدریان شهری

3.

بازخوانی‌ تطبیقی‌تصویر ویرانشهر در سروده‌ها ی سیاب و اخوان ثالث

دوره 13، شماره 3، آذر 1400، صفحه 97-116
محبوبه حبیبی درح؛ احمدرضا حیدریان شهری

4.

بازخوانی سفر قهرمان در داستان هفتخان رستم و معلقه ی عنتره بن شداد عبسی

دوره 7، شماره 13، مرداد 1394، صفحه 30-57
احمدرضا حیدریان شهری؛ منصوره حاجی هادیان

5.

بازنمایی جایگاه زن در جامعه سنتی رمان‌های میرال الطحاوی؛ الخباء و نقرات الظباء

دوره 14، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 35-50
الهام مریمی؛ احمدرضا حیدریان شهری

6.

بررسی تطبیقی «شهرگریزی» و «بدوی گرایی» در شعر سهراب سپهری و عبدالمعطی حجازی

دوره 4، شماره 6، آبان 1391
احمدرضا حیدریان شهری

7.

بررسی خطبه های جنگ امام علی (ع) بر اساس نظریه کنش گفتاری

دوره 9، شماره 16، بهمن 1396، صفحه 161-202
انسیه طالبی؛ عباس طالب زاده شوشتری؛ احمدرضا حیدریان شهری

8.

بررسی و تحلیل مفهوم ادبیّت متن و مؤلفه‌های آن از نگاه ادونیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1401
سمیه بیگ قلعه جوقی؛ سید حسین سیدی؛ احمدرضا حیدریان شهری

9.

رویکردی تطبیقی به بینش فرجام شناسانه‌ی شعر بدر شاکر السیاب و فروغ فرخزاد

دوره 5، شماره 8، مرداد 1392
احمدرضا حیدریان شهری

10.

واکاوی تکنیک‌های بیانی در میهن سروده‌های شاذل طاقة

دوره 11، شماره 2، آذر 1398، صفحه 129-142
مریم بخشنده؛ احمدرضا حیدریان شهری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب