1.

ارزیابی تأثیر کشت مخلوط گندم با گاودانه و خلر بر تراکم و تنوع علف‌های‌هرز در سامانه‌های مختلف خاک‌ورزی

دوره 35، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 231-250
اخلاص امینی؛ علیرضا تاب؛ امانول رادیستی

2.

ارزیابی عملکرد علوفه و برخی صفات زراعی ذرت (Zea mays L.) تحت تأثیر سیستم های کشت مخلوط با بادام‌زمینی (Arachis hypogea L.) و مقادیر نیتروژن

دوره 8، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 70-81
محمد نباتی نساز؛ عبدالقیوم قلی پوری؛ معرفت مصطفوی راد

3.

بهینه سازی کالوس زایی و باززایی دو توده بومی گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum– graecum) در شرایط درون شیشه ای

دوره 31، شماره 1، بهار 1396، صفحه 180-189
حسن حسنی جیفرودی؛ مهدی محب الدینی؛ بهروز اسماعیل‌پور؛ اسماعیل چمنی

4.

تأثیر آبیاری با آب مغناطیسی شده بر همزیستی بین سویا و ریزوبیوم

دوره 35، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 95-106
اکبر علی وردی؛ سمیرا کرمی؛ حسین حمامی

5.

تاثیر کود نیتروژنی و تراکم باقلا در تناوب بر کارایی مصرف نیتروژن ذرت SC201 در سیستم بدون شخم

دوره 19، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 299-309
سمانه قربی؛ علی عبادی؛ سعید خماری؛ مسعود هاشمی

6.

روند تغییرات کربن آلی و عناصر غذایی خاک و عملکرد نیشکر (Saccharum officinarum L.) در تناوب‌های زراعی

دوره 11، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1241-1259
فروتن بهادری بیرگانی؛ جهانفر دانشیان؛ سید علیرضا ولد آبادی؛ سعید سیف زاده؛ اسماعیل حدیدی ماسوله


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.