1.

بررسی عددی عوامل مؤثر بر توزیع غلظت رسوب معلق نامتعادل در رودخانه‌های طبیعی (مطالعه موردی: رودخانه قره‌سو، کرمانشاه)

صفحه 241-253
رسول قبادیان؛ حامد شکری

2.

درک پیوند آب-غذا-انرژی و مدیریت برای بهره‌وری از منابع آب موجود

صفحه 255-268
محمدرضا گودرزی؛ رضا پیریائی؛ میر رحیم موسوی

3.

شبیه‌سازی پیشروی آب‌شور در آبخوان‌های ساحلی (مطالعه موردی: سواحل جنوبی دریای خزر)

صفحه 269-286
مینا نصیری؛ مهدی حمیدی؛ حمید کاردان مقدم

4.

پهنه‌بندی شهرستان‌های استان کرمانشاه بر اساس مقدار و ارزش آب مجازی محصولات عمده زراعی

صفحه 287-300
نسرین افشار بکشلو؛ کیومرث زرافشانی؛ بهمن فرهادی بانسوله

5.

تأثیر نوسانات تراز آب دریاچه ارومیه بر روند تغییرات تراز آب زیرزمینی (مطالعه موردی: آبخوان رشکان)

صفحه 301-316
مهدی مطلبیان؛ حجت احمدی؛ امیر رئوف؛ نیک کارترایت

6.

ارزیابی سناریوهای انتقال آب بین‌حوضه‌ای به فلات مرکزی ایران با روش تصمیم‌گیری چند معیاره COPRAS

صفحه 317-332
حامد قاصد؛ عباس روزبهانی؛ مهدی هاشمی شاهدانی

7.

برآورد فراوانی توأم بیشینه دبی لحظه‌ای–بار معلق رسوب حوضه آبریز زرینه‌رود با استفاده از تحلیل دوبعدی

صفحه 333-347
محمد ناظری تهرودی؛ یوسف رمضانی؛ کارلو دی میکله؛ رسول میرعباسی نجف آبادی

8.

شبیه‌سازی مساحت خیس شده پیاز رطوبتی در سیستم آبیاری قطره‌ای پالسی

صفحه 349-364
بختیار کریمی؛ نظیر کریمی

9.

کاربست مقایسه‌ای الگوریتم جستجوی موجودات همزیست با الگوریتم‌های فراکاوشی در مدل روندیابی سیلاب

صفحه 365-378
سعید خلیفه؛ سیدعلیرضا اسماعیلی؛ کاظم اسماعیلی؛ سعید رضا خداشناس

10.

ارزیابی همبستگی ویژگی‌های خاک با پارامترهای منحنی Q/I پتاسیم در خاک‌های آهکی استان لرستان

صفحه 379-391
مریم موسی پور؛ اکبر فرقانی؛ عاطفه صبوری

11.

پیامد کاربرد قارچ مایکوریزا بر برخی ویژگی‌های بیوشیمیایی ارقام گندم در خاک آلوده به سرب

صفحه 393-408
کاوه کیانی جم؛ محمدرضا بی همتا؛ داود حبیبی؛ احمد اصغرزاده؛ علی صارمی راد

12.

توانایی زغال‌زیستی اشباع شده با آهن در عرضه آهن و رفع کلروز آهن سویا در یک خاک آهکی

صفحه 409-422
جلال الدین خال لی زاده؛ اسماعیل دردی پور؛ مجتبی بارانی مطلق؛ عبدالرضا قرنجیکی

13.

تأثیر بازدارنده‌های مصنوعی و طبیعی نیترات‌زایی بر خصوصیات رشدی و جذب نیترات در کاهو

صفحه 423-437
سارا سنگ سفیدی؛ امیر لکزیان؛ علیرضا آستارایی؛ محمد بنایان اول؛ محبوبه مظهری

14.

تأثیر فسفر بر عملکرد دانه و شاخص‌های کارآیی فسفر در ارقام زمستانه کلزا در منطقه کرمانشاه

صفحه 439-453
جلال قادری؛ فریدون نورقلی پور

15.

ارزیابی اثر کاربری جنگل و مرتع بر فرسایش بین‌شیاری و برخی ویژگی‌های فیزیکی خاک در جنوب شرقی ایران

صفحه 455-469
آرزو شریفی؛ حسین شیرانی؛ علی اصغر بسالت پور؛ عیسی اسفندیارپور بروجنی

16.

بررسی تأثیر پارامترهای خاک بر ضرایب جذب فسفر در خاک‏های سنگین مناطق مختلف دشت قزوین

صفحه 471-483
بهنوش کمالی؛ علی مهدوی مزده؛ عباس ستوده نیا

17.

تخمین تبخیروتعرق واقعی براساس الگوریتم‌های تک منبعی و دومنبعی سنجش از دوری (مطالعه موردی: برازجان)

صفحه 485-499
بهاره بهمن آبادی؛ عباس کاویانی

18.

ارزیابی کارایی سامانه GLDAS در برآورد تابش سطح روزانه در ایران

صفحه 501-513
نوشین احمدی باصری؛ علی اکبر سبزی پرور؛ مهرانه خدامرادپور؛ لوکاس آلادوس آربولداس


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب