1.

کارآیی جذب و مصرف نور در کشت مخلوط تأخیری و کشت متوالی گندم زمستانه و ذرت

صفحه 878-890
مهدی نصیری محلاتی؛ علیرضا کوچکی؛ محسن جهان

2.

اثر تنش یخ زدگی بر نشت الکترولیت‌ها در شش رقم گلرنگ

صفحه 891-896
احمد نظامی؛ نغمه ناقدی نیا

3.

بررسی جوانه زنی و خصوصیات مورفولوژیکی گیاهچه‌های یولاف وحشی (Avena ludoviciana) و خردل وحشی (Sinapis arvensis)، تحت تأثیرعصاره آبی حاصل از اندام‌های هوایی زیره سیاه (Bunium persicum L)، نخود (Cicer arietinum L) و مخلوط عصاره آن‌ها

صفحه 897-908
روح اله مرادی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ یاسر علیزاده؛ رضا قربانی

4.

مستندسازی مدیریت زراعی مزارع با استفاده از سیستم های GIS و ArcView (نمونه کاربردی، مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد)

صفحه 909-919
جواد شباهنگ؛ ریحانه عظیمی؛ حسن عاقل؛ کوچکی کوچکی؛ سرور خرم دل

5.

اثر تراکم بر خصوصیات زراعی و عملکرد مرزه Satureja hortensis L.)) و شبدر ایرانی Trifolium resupinatum L.)) در کشت مخلوط

صفحه 920-929
فاطمه حسن زاده اول؛ علیرضا کوچکی؛ حمیدرضا خزاعی؛ مهدی نصیری محلاتی

6.

تأثیر مقدار کود نیتروژن برعملکرد کمی و کیفی علوفه ذرت، ارزن مرواریدی و سورگوم در نظام کشت دوگانه

صفحه 930-938
شیوا خالص رو؛ مجید آقاعلیخانی؛ سید علی محمد مدرس ثانوی

7.

تأثیر کاربرد خارجی گلایسین بتائین در افزایش تحمل به سرما در گیاهچه های ذرت ( L. mays Zea)

صفحه 939-945
سمیرا علی؛ سید وحید اسلامی؛ محمدعلی بهدانی؛ مجید جامی الاحمدی

8.

رابطة دمای سایه‌انداز جامعة گیاهی و میزان کلروفیل برگ با عملکرد دانة ژنوتیپ‌های گندمدر سطوح مختلف نیتروژن و شرایط تنش گرمای پس از گرده‌افشانی

صفحه 946-955
عادل مدحج؛ شهرام لک؛ احمد نادری؛ یحیی امام؛ قربان نور محمدی

9.

غیر پویا سازی سرب و روی در ضایعات معدن به وسیله زئولیت و سوپر فسفات تریپل و تأثیر آن بر رشد گندم

صفحه 956-964
محمدمهدی ثانی؛ علیرضا آستارایی؛ امیر فتوت؛ امیر لکزیان

10.

تأثیر سس Cuscuta sp.)) بر عملکرد ریشه و صفات کیفی چغندرقند (Beta vulgaris) در شرایط آب و هوایی چناران

صفحه 965-974
شهرام امیرمرادی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ محمد عبداللهیـان نوقـابی

11.

تأثیر کاربرد نسبت‌های مختلف نیترات به آمونیوم بر میزان فتوسنتز، تنفس و فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدانت کلزا (Brassica napus L.) در شرایط شور

صفحه 975-982
احمد بای بوردی؛ سید جلال طباطبایی؛ علی احمد اف

12.

عکس العمل ارقام بهاره گندم به تاریخ های متفاوت کاشت پاییزه در نیشابور

صفحه 983-994
احمد جعفرنژاد؛ محمد شریف الحسینی

13.

ارزیابی حساسیت گیاهان زراعی مختلف به بقایای آترازین در خاک

صفحه 995-1001
ابراهیم ایزدی دربندی؛ محمد حسن راشد محصل؛ اسکندر زند

14.

آنالیز کمی رشد و تولید دو رقم محلی و تجاری تربچه در واکنش به تراکم کاشت

صفحه 1002-1011
محمد بنایان؛ میترا رحمتی؛ عسکر غنی؛ هدی قویدل

15.

روابط ژنتیکی بین ژنوتیپ های لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD و صفات زراعی

صفحه 1012-1021
آنیتا نماینده؛ محمدمجتبی کامل منش؛ ساسان قاسمی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.