1.

تأثیر تنش رطوبتی بر خصوصیات رشدی سه جمعیت زیره سیاه (Bunium persicum Bioss) در سال اول رشد

صفحه 697-706
صدیقه فرحبخش؛ احمد نظامی؛ محمد خواجه حسینی

2.

تأثیر سطوح مختلف آب آبیاری، تاریخ کاشت و مدیریت کودی بر عملکرد و اجزای عملکرد چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.) در میناب

صفحه 707-721
محمد رضا یزدان پناه؛ پرویز رضوانی مقدم؛ قربانعلی اسدی؛ علی شهریاری

3.

پایش عملکرد گندم و چغندرقند در استان خراسان: 1- تجزیه و تحلیل روش‌های پیش‌بینی عملکرد پتانسیل

صفحه 723-741
مهدی نصیری محلاتی؛ علیرضا کوچکی

4.

تأثیر تنش شوری بر دستگاه فتوسنتزی کوشیا (Bassia scoparia) در شرایط مزرعه

صفحه 743-759
جعفر نباتی؛ محمد کافی؛ الهه برومند رضازاده؛ علی معصومی؛ محمد زارع مهرجردی

5.

ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد ارزن معمولی و سویا در کشت مخلوط تحت شرایط تنش کم‌آبی در منطقه همدان

صفحه 761-779
سمیه حاجی نیا؛ گودرز احمدوند؛ علی اشرف مهرابی

6.

اثر حاصلخیزکننده‌های آلی و شیمیایی بر صفات مؤثر بر درصد جذب نور و عصاره‌ی گیاه دارویی شاهدانه (Cannabis sativa L.) در بیرجند

صفحه 781-795
سمانه لاله؛ مجید جامی الاحمدی؛ سهیل پارسا

7.

تأثیر مدیریت بستر کاشت و میزان کاشت بذر بر کنترل علف‌های هرز، رشد و عملکرد گندم (Triticum aestivum L.)

صفحه 797-806
شیدا جعفربیگی؛ احسان اله زیدعلی؛ روح اله مرادی؛ یاسر علیزاده

8.

بررسی اثرات تنش خشکی و سالیسیلیک اسید بر رشد و پارامترهای فیزیولوژیک چهار رقم کلزای بهاره

صفحه 807-819
حمید محمدی؛ رقیه جوادزاده؛ بهمن پاسبان اسلام؛ لاله پرویز

9.

بررسی تأثیر تراکم کاشت بر صفات زراعی ارقام کنجد در کرج

صفحه 821-831
زینب کریمی؛ مجید آقاعلیخانی؛ مجید غلامحسینی

10.

تأثیر زمان کاربرد کلرید کلسیم بر کاهش اثرات منفی تنش گرما بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در شرایط اهواز

صفحه 833-846
نفیسه اسدی نسب؛ مجید نبی پور؛ حبیب اله روشنفکر؛ افراسیاب راهنما قهفرخی

11.

ارزیابی اثر نوع و مقدار مدیریت کودی بر برخی خصوصیات علوفه سیلویی کنگر فرنگی Cynara scolymus L.)) در اصفهان

صفحه 847-860
مرضیه اله دادی؛ بابک بحرینی نژاد

12.

ارزیابی عملکرد کمی و کیفی علوفه ذرت 260 تحت تاثیر مدیریت تلفیقی کود و بقایای گیاهی

صفحه 861-879
حسنعلی پوراسماعیل؛ مهدی دهمرده؛ احمد قنبری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب