1.

بررسی تأثیر کودهای اوره، سولفات‌آهن و ورمی‌کمپوست بر خصوصیات رویشی و عملکرد آفتابگردان (Helianthus annuus L.) در شهرستان درگز

صفحه 285-298
مهدیه زمردی؛ شاهین شاهسونی؛ مهدی برادران فیروزآبادی؛ علی اصغر نادری

2.

بررسی چرخه درازمدت کربن و میزان ترسیب آن در سیستم کشاورزی ایران: II- ترسیب و انتشار کربن برای محصولات زراعی مختلف با استفاده از مدل ICBM

صفحه 299-314
علیرضا کوچکی؛ روح الله مرادی؛ حامد منصوری

3.

شبیه‌سازی عملکرد پتانسیل چغندرقند (Beta vulgaris L.) و خلاء عملکرد ناشی از محدودیت آب و نیتروژن در استان خراسان رضوی با مدل SUCROS

صفحه 315-330
مهدی نصیری محلاتی؛ علیرضا کوچکی

4.

ارزیابی اثر کود دامی و همزیستی میکوریزایی بر عملکرد کمی و روغن ارقام گلرنگ بهاره (Carthamus tinctorius L.)

صفحه 331-343
پرویز رضوانی مقدم؛ علی نوروزیان؛ سید محمد سیدی

5.

ارزیابی شاخص‌های رقابت در کشت مخلوط گندم (Triticum aestivum) و نخود زراعی (Cicer arietinum) تحت تأثیر نیتروژن

صفحه 344-355
طیبه مشهدی؛ علی نخ زری مقدم؛ حسین صبوری

6.

ارزیابی توان رقابتی کنجد (L. Sesamum indicum) و ماش (Vigna radiata L.) در دو بوم نظام تک کشتی و کشت مخلوط

صفحه 356-367
سجاد راستگو؛ امیر آینه بند؛ اسفندیار فاتح

7.

پهنه‌بندی اگرواکولوژیکی بخشی از اراضی قزوین برای کشت گندم (Triticum aestivum L.) با استفاده از RS و GIS

صفحه 368-380
عباس طاعتی؛ فریدون سرمدیان

8.

مطالعه خصوصیات زراعی و شاخص های سودمندی در کشت مخلوط افزایشی نخود و سیاه دانه

صفحه 381-396
اسماعیل رضائی چیانه؛ اسماعیل قلی نژاد

9.

امکان سنجی کشت یونجه یکساله (Medicago scutellata) در شهرستان آق قلا (استان گلستان) با استفاده از GIS

صفحه 397-411
نیلوفر نصراللهی؛ حسین کاظمی؛ بهنام کامکار

10.

ارزیابی جذب و کارایی مصرف نور توسط کانوپی کشت مخلوط شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) و شوید (Anethum graveolens L.)

صفحه 412-424
مهدی یوسف نیا؛ محمد بنایان اول؛ سرور خرم دل


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.