1.

اثر سطوح مختلف کود دامی بر ترکیب و تنوع علف‌های هرز در کشت مخلوط سیر (Allium sativum L.) و اسفناج (Spinacia oleracea L.)

دوره 28، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 325-337
قربانعلی اسدی؛ رضا قربانی؛ الهام عزیزی

2.

اثر طول دوره همجواری، تعداد و نوع گونه‌ی همجوار بر بروز مکانیسم‌های اجتناب از سایه در لوبیا قرمز(Phaseolus vulgaris)

دوره 33، شماره 3، زمستان 1398، صفحه 355-361
علی باقری؛ قربانعلی اسدی؛ علی قنبری

3.

ارزیابی پتانسیل آللوپاتیک عصاره اسطوخودوس (Lavandula officinalis L.)

دوره 30، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 468-480
امیرحسین ناظمی؛ قربانعلی اسدی؛ رضا قربانی

4.

ارزیابی تحمل به یخ‌زدگی گیاه مهاجم گل‌گندم (L. Centaurea balsamita) خوسرمایی شده با شرایط پاییزه

دوره 31، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 388-395
عباس عباسیان؛ قربانعلی اسدی؛ رضا قربانی

5.

ارزیابی شاخص‌های رقابتی و کارایی کشت مخلوط پنبه- چغندر علوفه‌ای در شرایط تداخل علف هرز

دوره 35، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 373-387
مهدی راستگو؛ قربانعلی اسدی؛ عبدا... درپور سرخ سرایی؛ سلمان رحیمی

6.

تأثیر تاریخ کاشت و تراکم بر شاخص‌های رشد گونه‌ها و عملکرد در مزرعه سویا

دوره 31، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 396-408
حبیبه سلطانی؛ علی قنبری؛ مهدی راستگو؛ قربانعلی اسدی

7.

تصویرجلد نشریه

دوره 28، شماره 3، پاییز 1393
قربانعلی اسدی

8.

سنتز سبز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره برگ علف هرز تاج خروس و بررسی اثر آنتی‌باکتریایی

دوره 32، شماره 1، بهار 1397، صفحه 139-146
یاسر نیک پرست؛ رضا قربانی؛ حسین احمدزاده؛ قربانعلی اسدی

9.

مطالعه تأثیر همجواری و تغییرات کیفیت نور بر بروز برخی از مکانیسم‌های اجتناب از سایه در گیاه لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris)

دوره 35، شماره 1، بهار 1400، صفحه 131-141
علی باقری؛ قربانعلی اسدی؛ علی قنبری


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.