1.

اثرات کاربرد ترکیبات مختلف شیمیایی جهت افزایش عمر ماندگاری گل بریده گلایل (Gladiolus grandiflorum L.) رقم رز سوپریم

دوره 26، شماره 2، تابستان 1391
معظم حسن پور اصیل؛ محمدرضا حسنی

2.

اثر اسید سالیسیلیک و اسید جیبرلیک بر زمان رسیدن، میزان آنتوسیانین و تولید اتیلن در میوه گیلاس رقم سیاه مشهد

دوره 26، شماره 2، تابستان 1391
اعظم صدیقی؛ منصور غلامی؛ حسن ساری‌خانی؛ احمد ارشادی

3.

اثر پیش‌تیمار بذر با اکسین و جیبرلین بر خصوصیات جوانه‏زنی و عملکرد لوبیا چشم‌بلبلی (Vigna unguiculata L.)

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 50-61
سعید سعیدی پور

4.

اثر تداخل علف‌هرز سلمه‌تره (Chenopodium album L.)بر سرعت ظهور برگ و عملکرد رازیانه (Foeniculum vulgare L.)

دوره 6، شماره 4، بهار 1393، صفحه 788-797
بهرام میرشکاری

5.

اثر غلظت و زمان محلول‌پاشی اسید جیبرلیک بر ترکیدگی میوه انار (Punica granatum L.) رقم ملس اصفهان

دوره 27، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 310-317
وحید روحی؛ انیسه اسماعیل زاده

6.

اثر غنچه‌گیری، محلول‌پاشی نیتروژن و تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی بر صفات رویشی و زایشی گل جعفری

دوره 33، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 511-524
محبوبه زمانی پور

7.

بررسی اثر تلقیح میکوریزی و پرایمینگ بذر بر برخی خصوصیات کمی و کیفی عدس (.Lens culinaris L)

دوره 30، شماره 3، تابستان 1395، صفحه 817-828
محسن آذرنیا؛ عباس بیابانی؛ عبداللطیف قلی زاده؛ حمیدرضا عیسوند؛ ابراهیم غلامعلی پور علمداری

8.

بررسی روش های موثر در شکستن خواب بذرالبنج مشبک (Hyoscyamus reticulatus L.)

دوره 12، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 246-253
اسماعیل رضائی چیانه؛ مهدی تاج بخش؛ اروج ولیزادگان؛ فرزاد بنائی اصل؛ حسن مهدوی کیا

9.

تأثیر تیمار‌های اسید جیبرلیک و خراش‌دهی پوسته بذر بر جوانه‌زنی چهار گونه بادام

دوره 27، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 424-432
وحید روحی؛ زهرا رفیعی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.