1.

اثر طیف‌های مختلف نور بر صفات مورفولوژیکی و میزان هیپریسین در گل راعی (Hypericum perforatum L.)

دوره 35، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 331-339
ژاله زندوی فرد؛ مجید عزیزی

2.

اثر مقدار و نحوه کاربرد پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد پنبه در شرایط شور

دوره 14، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 514-525
عزیز الله اردکانی؛ محمد آرمین؛ اسماعیل فیله کش

3.

ارزیابی اثر زمان کاربرد علف‌کش توتال (متسولفورون‌متیل 25 درصد+ سولفوسولفورون 75 درصد) بر برخی صفات اکوتیپ‌های جودره (Hordeum spontaneum K. Koch) ایران

دوره 32، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 373-384
سعید محمدی؛ مهدی راستگو؛ محمد علی باغستانی؛ موسی الرضا وفایی تبار؛ ابراهیم ایزدی دربندی

4.

ارزیابی تنوع ژنوتیپی برای صفات مورفولوژیکی و زراعی برخی ژنوتیپ های نخود (Cicer arietinum)

دوره 10، شماره 1، پاییز 1398، صفحه 103-113
سهیلا افکار؛ پیام پزشکپور

5.

بررسی اثرات تنش خشکی بر رشد و خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه شوید (Anethum graveolens L.)

دوره 27، شماره 1، بهار 1392، صفحه 27-35
زهرا ستایش‌مهر؛ علی گنجعلی

6.

بررسی تنوع ژنتیکی و روابط بین صفات زراعی در نمونه های انتخابی کلکسیون لوبیا

دوره 4، شماره 1، بهار 1392
شاهین واعظی؛ رقیه چراغ افروز؛ احمد عباسی مقدم

7.

بررسی صفات مورفولوژیکی تعدادی از ژنوتیپ‌های بومی زیتون (Olea europaea L.) در استان کرمانشاه

دوره 32، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 407-417
رحمت اله غلامی؛ علی اصغر زینانلو؛ فردین قنبری

8.

تأثیر سطوح مختلف نیتروکسین و اسید هیومیک بر برخی ویژگی‌های کمی و اسانس گیاه دارویی زنیان (Carum copticum (L .)C .B . Clarke)

دوره 29، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 321-341
کاظم برغمدی؛ شهلا نجفی

9.

تنوع ژنتیکی و روابط بین برخی صفات زراعی ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) تحت شرایط بدون تنش و تنش خشکی انتهای فصل

دوره 8، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 83-96
مریم رضایی نیا؛ محمدرضا بی همتا؛ سیدعلی پیغمبری؛ علیرضا عباسی؛ فاطمه قراجه داغی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.