1.

نقش و اهمیت راحت‌القلوب، وفات‌نامه و وصیّت‌نامه در شناخت شرف‌الدّین مَنیَری و طریقۀ کبرویۀ فردوسیه

صفحه 1-23
محمدصادق خاتمی؛ سلمان ساکت

2.

سهراب سپهری در بوتۀ نقد: گونه شناسی نقد

صفحه 25-43
مجاهد غلامی

3.

مقایسۀ فهرست شاهان اشکانی در متن‌های تاریخی سدۀ سوم تا پنجم با تمرکز بر تفاوت فهرست فردوسی، بیرونی و ثعالبی

صفحه 45-68
سید علی محمودی لاهیجانی

4.

تصحیح و شرحِ بیتی چند از حافظ با گزارشی از کهن‌ترین نسخۀ کامل (کتابت 801 هجری)

صفحه 69-104
میثم جعفریان هریس؛ اسدالله واحد

5.

صوفیان در عصر روشنگری ایرانی (پژوهشی دربارۀ ریشه‌‌های معرفتی، اقتصادی و اجتماعی صوفی‌‌ستیزی در دورۀ مشروطه)

صفحه 105-122
سعید مهری؛ عیسی امن خانی

6.

مسألۀ تاریخ مندیِ شعرِ منوچهر آتشی

صفحه 123-150
اسد آبشیرینی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب