1.

ارزیابی کارآیی جدایه های تریکودرما برای کنترل بیولوژیک بیماری پوسیدگی رایزوکتونیایی ریشه لوبیا در زنجان

صفحه 471-480
مریم خدایی؛ رقیه همتی

2.

ارزیابی اثر برخی روغن های گیاهی بر کارایی علف کش پینوکسادن (آکسیال) در کنترل علف قناری (Phalaris minor Retz.)

صفحه 481-489
مهدی راستگو؛ مسعود کارگر؛ حمزه اسداللهی

3.

بررسی واکنش هشت رقم جو به Rhizoctonia solani AG-8 عامل پوسیدگی ریشه و طوقه

صفحه 490-498
میثم یزدانی کوهانستانی؛ عبدالحسین جمالی زواره

4.

اثرات حشره کشی عصاره‌ی شش گونه گیاه دارویی روی سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات، Callosobruchus maculatus (F.) (Col.: Bruchidae)

صفحه 499-510
مریم مبارکیان؛ عباسعلی زمانی؛ جواد کریم زاده اصفهانی؛ ناصر معینی نقده؛ محمد سعید امامی

5.

کنترل شیمیایی علفهای هرز اسفناج(Spinacia oleracea)

صفحه 511-520
عادل مدحج؛ حسین ثابت زنگنه

6.

بررسی کارایی دزهای کاهش یافته پندیمتالین در تلفیق با مالچ و وجین دستی در رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.)

صفحه 521-530
محمدرضا رحیمی؛ علیرضا یوسفی؛ خلیل جمشیدی؛ مجید پوریوسف؛ رضا فتوت

7.

بررسی تغییرات pH آب در مخزن سمپاش بر کارایی علف کش های گلایفوسیت و نیکوسولفورون در کنترل علف های هرز سوروف و گاوپنبه

صفحه 531-539
کمال حاج محمدنیا قالی باف؛ محمد حسن راشد محصل؛ مهدی نصیری محلاتی؛ اسکندر زند

8.

تأثیر بازدارندگان فتوسیستم دو بر شکل منحنی کاتسکی و پارامترهای فلورسنس کلروفیل در سلمه تره (Chenopodium album L.) و خرفه (Portulaca oleracea L.)

صفحه 540-550
علی اصغر چیت بند؛ رضا قربانی؛ محمد حسن راشد محصل؛ رحمت عباسی

9.

اثر کشندگی نانوسیلیکا (SiO2) و نانواکسیدمس CuO)) روی شب‌پره آرد، Ephestia kuehniella Zeller

صفحه 551-557
رعنا فرزان؛ حمزه ایزدی؛ علی بازماندگان

10.

شناسایی گونه های جنسFischer, 1849 Aphelenchoides Aphelenchoididae) Nematoda:) جمع آوری شده از مزارع کلزا در استان خراسان شمالی

صفحه 558-570
سمیه باعدل؛ عصمت مهدیخانی مقدم؛ حمید روحانی

11.

امکان سنجی کاهش مقدار کاربرد علف کش سولفوسولفورون (آپیروس) در گندم (Triticum aestivum L.) با کمک مدیریت کاربرد نیتروژن

صفحه 571-581
ابراهیم ایزدی دربندی؛ مهدی راستگو؛ روح الله افریکان

12.

نمونه برداری دنباله ای با دقت ثابت از شته های مزارع گندم در اهواز

صفحه 582-588
لیلا رمضانی؛ علی رجب پور؛ نوشین زندی سوهانی؛ فاطمه یاراحمدی

13.

بررسی برخی ویژگی های رویشی و زایشی علف های هرز غالب در کشت گوجه فرنگی تحت تاثیر تیمارهای علف کش متریبوزین و مالچ های غیرزنده

صفحه 589-597
روزبه زنگوئی نژاد؛ حسین غدیری

14.

واکنش علف هرز اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus L.) به نوع و مقدار منابع آمونیومی و نیتراتی کود نیتروژنه

صفحه 598-606
نصرت اله کریمی آرپناهی؛ سید وحید اسلامی

15.

مقایسه شاخص مقاومت چند رقم زراعی سیب زمینی نسبت به سوسک کلرادوی سیب زمینی، Leptinotarsadecemlineata (Say) (Col.:Chrysomelidae)

صفحه 607-616
اکبر قاسمی کهریزه؛ قدیر نوری قنبلانی؛ نورالدین شایسته؛ ایرج برنوسی

16.

مشکلات پیش روی تشخیص فیتوپلاسماها با استفاده از آزمون Nested PCR

صفحه 624-917
کبری مسلم خانی؛ ساره بقائی راوری؛ پژمان خدایگان

17.

مقاله کوتاه پژوهشی( ارزیابی میزبان گیاهی مناسب به عنوان گیاه حامل برای زنبور Eretmocerus mundus پارازیتوئید سفید بالک‌ها

صفحه 625-627
محمد جواد ارده

18.

abstract

صفحه 70-98

19.

)مقاله کوتاه پژوهشی( سبب شناسی بیماری پژمردگی گلایول در جیرفت

صفحه 628-632
موسی نجفی نیا؛ مهدی آزادوار


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب