1.

ارزیابی تأثیر متقابل منبع تغذیه ای و تنوع گیاهان زراعی بر کارآیی مصرف نهاده ها در الگوهای مختلف کشت

صفحه 1-19
علیرضا کوچکی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ مهدی نصیری محلاتی

2.

بررسی اثر تلقیح با میکوریزا و حجم های آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد و اسانس دو گونه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) و زنیان(Trachyspermum ammi L.)

صفحه 20-37
علیرضا کوچکی؛ جواد شباهنگ؛ سرور خرم دل؛ فرزاد نجفی

3.

بررسی رقابت و عملکرد کمی و کیفی در کشت مخلوط سویا (Glycine max (L.) Merrill.) و همیشه بهار (Calendula officinalis L.)

صفحه 38-51
مرضیه اله دادی؛ عادل دباغ محمدی نسب؛ محمدرضا شکیبا؛ روح اله امینی

4.

بررسی عملکرد دانه و شاخص های رقابتی در کشت مخلوط ذرت دانه ای (Zea mays L.)

صفحه 52-61
حکیمه ضیایی؛ همت اله پیردشتی؛ سودابه زارع؛ آلاله متقیان

5.

تأثیر کاربرد کودهای دامی و زیستی بر عملکرد و شاخص‌های مورفولوژیکی چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.)

صفحه 62-73
مریم نعمتی؛ مهدی دهمرده

6.

ارزیابی پارامترهای رشد سویا در واکنش به قارچ‌های افزاینده رشد گیاه در شرایط اقلیمی مازندران

صفحه 74-83
محمد یزدانی؛ مهرداد یارنیا؛ همت اله پیردشتی؛ ورهرام رشیدی؛ محمد علی بهمنیار

7.

آنالیز خلاء عملکرد نخود در شرایط اقلیمی نیمه خشک: مطالعه شبیه‌سازی

صفحه 84-98
سیدرضا امیری ده احمدی؛ مهدی پارسا؛ محمد بنایان اول؛ مهدی نصیری محلاتی

8.

اثر رژیم های مختلف آبیاری بر تولید میوه، کیفیت روغن، کارایی مصرف آب و کارایی زراعی نیتروژن در کدوی تخمه کاغذی

صفحه 99-108
جواد حمزه ئی؛ مجید بابایی؛ سرور خرم دل

9.

بررسی شاخص تأثیر زیست‌محیطی (EIQ) آفت کش های مصرفی در محصول گندم و جو در مشهد

صفحه 109-119
لیلا ملکی؛ رضا صدرآبادی حقیقی؛ امیر بهزاد بذرگر

10.

تأثیر سطوح نیتروژن، روی و شوری آب بر عملکرد، شاخص های کیفی و جذب عناصر غذایی کلزا رقم Okapi

صفحه 120-126
الناز ابراهیمیان؛ احمد بای بوردی؛ سید محمد سیدی؛ رضا محمدی کیا

11.

چکیده های انگلیسی جلد 7 شماره 1

صفحه 127-146
نشریه بوم شناسی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.