1.

آلودگی خاک، آب، گیاه و گردو غبار به روی، سرب و کادمیم در جنوب غربی اصفهان

دوره 29، شماره 2، بهار 1394، صفحه 441-452
نسترن اسماعیل پورفرد؛ جواد گیوی؛ علیرضا داودیان

2.

ارزیابی اقتصادی تناسب اراضی اطراف شهرستان شهرکرد برای ذرت علوفه ای با استفاده از برنامه ALES

دوره 27، شماره 1، بهار 1392، صفحه 36-44
جواد گیوی؛ اصغر عابدی

3.

ارزیابی کیفی تناسب اراضی برای کاشت نخل خرمای کبکاب در استان فارس

دوره 34، شماره 4، پاییز 1399، صفحه 921-932
حجت دیالمی؛ جواد گیوی

4.

ارزیابی کیفی تناسب اراضی منطقه شهرکرد برای ذرت علوفه ای به روش فائو و با استفاده از برنامه ALES

دوره 26، شماره 6، زمستان 1391، صفحه 1349-1359
جواد گیوی

5.

ارزیابی کیفی و اقتصادی تناسب اراضی برای نباتات زراعی مهم در منطقه شهرکرد با استفاده از برنامه ALES

دوره 28، شماره 1، بهار 1393، صفحه 10-21
جواد گیوی

6.

ارزیابی ناپایداری مواد آلی (Ripening) خاک‌های آلی (هیستوسولز) جنوب غربی شهرکرد

دوره 28، شماره 6، زمستان 1394، صفحه 1204-1216
جواد گیوی؛ فایز رئیسی؛ فرشته دهقانی

7.

برآورد پتانسیل تولید و ارزیابی کمی تناسب اراضی شمال شهرکرد برای کشت آبی کلزا (Brassica napus)

دوره 29، شماره 6، زمستان 1394، صفحه 1651-1661
جواد گیوی؛ امین حقیقی

8.

مقایسه سه روش صحرایی اندازه گیری هدایت آبی اشباع در برخی خاک های ورتی‌سول و انتی‌سول

دوره 26، شماره 1، بهار 1391
حسین مرادی باصری؛ شجاع قربانی دشتکی؛ جواد گیوی؛ حبیب خداوردی‌لو؛ بیژن خلیل مقدم

9.

مقایسه مدل های فائو و واگنینگن در برآورد پتانسیل تولید ذرت علوفه ای و تعیین سطح مدیریت کشت آن در اطراف شهرستان شهرکرد

دوره 26، شماره 4، پاییز 1391، صفحه 873-885
جواد گیوی؛ محمدرضا نوری


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.