1.

آسیب شناسی مدیریت سیاسی فضا در نظام‌های بسیط متمرکز مطالعه موردی: جمهوری اسلامی ایران

دوره 4، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 83-120
محمدباقر قالیباف؛ عباس احمدی کرچ؛ یاشار ذکی؛ احسان لشگری تفرشی؛ مرتضی رضوی نژاد

2.

بازآرایی تشکیلات قضایی و امنیتی در ایران بر پایه‌ی الگوهای کارکردی توزیع قدرت

دوره 4، شماره 4، زمستان 1398
محمدباقر قالیباف؛ مرجان بدیعی؛ یاشار ذکی؛ مصیب قره بیگی

3.

بررسی و تحلیل انتخابات مجلس ملّی کبیر ترکیه (2011 ـ 2002)

دوره 2، شماره 1، بهار 1396، صفحه 31-57
یاشار ذکی؛ کیومرث یزدان پناه درو؛ غلامعلی مصطفوی

4.

توزیع فضایی قدرت در الگوی نیمه‌متمرکز اداره کلانشهر تهران (در ابعاد چهارگانه قضایی، امنیتی، اجرایی و تقنینی)

دوره 5، شماره 1، بهار 1399، صفحه 67-94
محمدباقر قالیباف؛ سید عباس احمدی؛ یاشار ذکی؛ فرامرز عظیمی

5.

دامنه مطالعات ژئوپلیتیک پست مدرن

دوره 1، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 95-128
فاطمه سادات میراحمدی؛ یاشار ذکی

6.

شرق مدیترانه و تأثیر آن بر قلمروسازی ژئوپلیتیکی ایران در جنوبِ غربِ آسیا

دوره 4، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 21-45
یاشار ذکی؛ حسن کریمی؛ محمدباقر قالیباف؛ جواد اطاعت

7.

طراحی چارچوب مفهومی بنیان‌های سازماندهی سیاسی فضا در مقیاس‌ جهانی

دوره 6، شماره 1، بهار 1400
یاشار ذکی؛ محمدباقر قالیباف؛ مرجان بدیعی ازنداهی؛ سید رحمت اله موسوی فر؛ سید محمد مقیمی

8.

هیدروپلیتیک نیل و تأثیر آن بر روابط ژئوپلیتیکی میان مصر، سودان و اتیوپی ( با تأکید بر سد رنسانس)

دوره 3، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 39-68
جواد اطاعت؛ یاشار ذکی؛ حسن کریمی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.