آمار

تعداد نشریات51
تعداد شماره‌ها1,996
تعداد مقالات20,509
تعداد مشاهده مقاله25,653,032
تعداد دریافت فایل اصل مقاله15,472,129

1.

اثر پسماند گندم و مقادیر مختلف علف کش تریفلورالین (EC 48%) بر ترکیب گونه ای علف‌های هرز آفتابگردان (Helianthus annuus L.) در منطقة بیرجند

دوره 24، شماره 3، مهر 1389
مهدی مجاب؛ غلامرضا زمانی؛ سید وحید اسلامی

2.

اثر روش‌های مختلف کنترل علف‌های هرز و خاک‌ورزی بر مدیریت علف‌های هرز پنبه (Gossypium hirsutum) در کشت دوم بعد از گندم

دوره 29، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 95-101
محبوبه سردار؛ محمدعلی بهدانی؛ سید وحید اسلامی؛ سهراب محمودی

3.

بررسی اثرات تنش شوری و خشکی ناشی از غلظت های مختلف کلرید سدیم و پلی اتیلن گلایکول 6000 بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه علف هرز سوروف( Echinochloa crus-galli Var:oryzicola)

دوره 24، شماره 1، فروردین 1389
مهدی مجاب؛ غلامرضا زمانی؛ سید وحید اسلامی؛ مجتبی حسینی؛ سید ابوالفضل ناصری

4.

بررسی اثرات کیفیت آب و ماده افزودنی (سولفات آمونیوم) بر کارایی علف کش گلیفوسیت در کنترل علف های هرز

دوره 26، شماره 2، تیر 1391
پروین یادگار؛ سید وحید اسلامی؛ مجید جامی الاحمدی؛ اسکندر زند

5.

بررسی اثر روش های کاشت پیاز خوراکی (Allium cepa L.) بر خصوصیات رشدی اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus L.) تحت سطوح مختلف کود نیتروژن

دوره 30، شماره 4، دی 1395، صفحه 595-609
نصرت اله کریمی آرپناهی؛ سید وحید اسلامی؛ سهراب محمودی؛ محمد حسن سیاری

6.

بررسی امکان کنترل شیمیایی علف‌های هرز در زراعت زیره سبز (Cuminum cyminum L.)

دوره 34، شماره 4، دی 1399، صفحه 457-472
طیبه حاجی رضایی؛ سید وحید اسلامی؛ سهراب محمودی؛ مهدی مین باش معینی

7.

بررسی تأثیر تنش خشکی بر رشد و پراکنش علف‌هرز اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus L.)

دوره 31، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 29-39
نصرت اله کریمی آرپناهی؛ سید وحید اسلامی؛ رحمت اله دهقان خلیلی

8.

برهم‌کنش محدودیت تشعشع و نیتروژن بر رقابت دو گیاه چهارکربنه ارزن دم‌روباهی (Setaria italica L.) و تاج‌خروس سفید (Amaranthus albus L.)

دوره 31، شماره 4، دی 1396، صفحه 662-675
سارا پرنده؛ سید وحید اسلامی؛ مجید جامی الاحمدی

9.

پویایی جمعیت علف‏ های هرز، بارآوری آب و عملکرد دانه گندم دوروم (Triticum durum L.) در سامانه‏ های بدون خاک ورزی و خاک ورزی رایج

دوره 30، شماره 2، تیر 1395، صفحه 313-320
مهدی مجاب؛ مجتبی حسینی؛ سید وحید اسلامی

10.

تأثیر آفتاب‌دهی خاک بر کنترل علف‌پشمکی Bromus tectorum L.)) در منطقه بیرجند

دوره 32، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 11-19
سید اسماعیل روانگرد؛ سید وحید اسلامی؛ سهراب محمودی

11.

تأثیر آفتابدهی خاک در کنترل اکوتیپ های مختلف اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus L.)

دوره 28، شماره 4، دی 1393، صفحه 579-588
محمد روزخش؛ سید وحید اسلامی؛ مجید جامی الاحمدی

12.

تأثیر آفتاب‌دهی خاک روی کنترل سلمه‌تره (Chenopodium album L.) در منطقه بیرجند

دوره 29، شماره 2، تیر 1394، صفحه 250-258
سید اسماعیل روانگرد؛ سید وحید اسلامی؛ سهراب محمودی

13.

تأثیر تنش شوری حاصل از آب آبیاری و خاک بر خصوصیات رشدی علف‌هرز اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus L.)

دوره 32، شماره 2، تیر 1397، صفحه 257-267
نصرت اله کریمی آرپناهی؛ سید وحید اسلامی؛ رحمت اله دهقان خلیلی؛ محمد جواد بابائی زارچ

14.

تأثیر تیمارهای مختلف در شکستن‌خواب و جوانه زنی بذور سس شرقی (Cuscuta monogynaVahl.) و شب بوی صحرایی (Malcolmia africana L.)

دوره 26، شماره 2، تیر 1391
اسماعیل ابراهیمی؛ سید وحید اسلامی

15.

تأثیر عوامل محیطی بر روی جوانه زنی و سبز شدن سس شرقی (Cuscuta monogyna Vahl)

دوره 25، شماره 1، فروردین 1390
اسماعیل ابراهیمی؛ سید وحید اسلامی؛ اسکندر زند

16.

تأثیر مدیریت بقایای گیاهی و نیتروژن بر پویایی و رشد جمعیت علف‏های‏هرز مزرعه پنبه (Gossypium hirsutum L.)

دوره 32، شماره 4، دی 1397، صفحه 607-621
سید وحید اسلامی؛ مجید جامی الاحمدی؛ موسی فرهمند

17.

تأثیر نیتروژن بر دوره بحرانی کنترل علف های هرز آفتابگردان در منطقه بیرجند

دوره 26، شماره 1، فروردین 1391
افشار آزادبخت؛ سهراب محمودی؛ سید وحید اسلامی

18.

شکستن خواب و تأثیر برخی عوامل محیطی بر روی جوانه زنی بذور اِسپرک زرد Reseda lutea L.))

دوره 27، شماره 2، تیر 1392، صفحه 177-184
اسماعیل ابراهیمی؛ سید وحید اسلامی

19.

واکنش علف هرز اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus L.) به نوع و مقدار منابع آمونیومی و نیتراتی کود نیتروژنه

دوره 29، شماره 4، دی 1394، صفحه 598-606
نصرت اله کریمی آرپناهی؛ سید وحید اسلامیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب