1.

آنالیز بیانِ ژن‌ها و رسم شبکة ژنی آپوپتوزیس در نژادهای مرغ بومی اصفهان و تجاری راس تحت داده‌های RNA-seq

دوره 10، شماره 1، تابستان 1397، صفحه 117-130
ژیلا حسانی؛ محمدرضا نصیری؛ محمدرضا بختیاری زاده؛ مجتبی طهمورث پور؛ علی جوادمنش

2.

آنالیز بیوانفورماتیکی اثر پروتئین و پپتیدهای زیست فعال آلفاs1 کازئین شیر انسان بر مهار آنزیم ACE و مقایسه آن با گونه های مختلف پستانداران

دوره 12، شماره 3، پاییز 1399
حجت الله یامی؛ مجتبی طهمورث پور؛ مرجان ازغندی

3.

آنالیز ژنتیکی صفت تولید شیر گاوهای هلشتاین استان تهران با استفاده از مدل روزآزمون

دوره 4، شماره 2، تابستان 1391
عاطفه سیددخت؛ علی اصغر اسلمی نژاد؛ مجتبی طهمورث پور

4.

اثر افزایش تعداد ماده های جمعیت مرجع و نشانگرهای امپیوت شده بر قابلیت اعتماد پیش بینی ژنومی گاوهای جرسی

دوره 6، شماره 3، زمستان 1392، صفحه 270-278
داود کریمی؛ مجتبی طهمورث پور؛ محمد دادپسند؛ علی اصغر اسلمی نژاد؛ مونز ساندو لوند

5.

ارزیابی ارتباط چند شکلی جایگاه های ژنی کالپین3 و گیرنده آندروژنیβ3 با ارزش ارثی برآورد‌شده صفات رشد در گوسفند بلوچی

دوره 3، شماره 1، پاییز 1390
مجتبی طهمورث پور؛ داوود کریمی

6.

ارزیابی ژنتیکی عملکرد تولیدی گاوهای شیری هلشتاین در شرایط مختلف اقلیمی ایران

دوره 9، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 93-103
علیرضا شهدادی؛ مجتبی طهمورث پور

7.

ارزیابی ژنتیکی و برآورد روند صفات تولیدی و تولیدمثلی گاوهای هلشتاین استان خراسان رضوی با استفاده از آنالیز چند متغیره

دوره 3، شماره 3، زمستان 1389
مریم نصرتی؛ مجتبی طهمورث پور

8.

استفاده از روش PCR رقابتی و Real-time PCR مطلق به منظور کمی سنجی جمعیت باکتری تولید کننده بوتیرات: بوتیریویبریو فیبری سالونس

دوره 7، شماره 4، بهار 1394، صفحه 486-491
مجتبی طهمورث پور؛ امیر طاهری قهفرخی؛ محمدهادی سخاوتی

9.

افزایش میزان بیان ژن Sox2 در سلول‌های فیبروبلاست گاوی با استفاده از TALE-TFs

دوره 7، شماره 1، پاییز 1394، صفحه 87-95
یاسمن شمشیرگران؛ مجتبی طهمورث پور؛ حسام دهقانی؛ محمدرضا نصیری

10.

انتخاب ژنومی با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی بیزی و روش‌های پارامتری مطالعه مقایسه‌ای

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 377-388
سعید شادپور؛ مجتبی طهمورث پور؛ محمد مهدی شریعتی

11.

برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی در گاوهای هلشتاین

دوره 3، شماره 2، زمستان 1389
محمد تیموریان؛ علی اصغر اسلمی نژاد؛ مجتبی طهمورث پور

12.

برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی گاوهای هلشتاین استان خراسان رضوی

دوره 3، شماره 2، زمستان 1389
عبدالصمد امینی؛ علی اصغر اسلمی نژاد؛ مجتبی طهمورث پور

13.

برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت تولید شیر گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از یک مدل روزآزمون با تابعیت تصادفی

دوره 3، شماره 3، زمستان 1389
عاطفه سیددخت؛ علی اصغر اسلمی نژاد؛ مجتبی طهمورث پور؛ همایون فرهنگ فر

14.

برآورد پارامترهای ژنتیکی و محیطی صفات رشد و درصد مرگ و میردر بره‌های قره‌گل

دوره 7، شماره 3، بهار 1394، صفحه 347-355
سید اکبر شیری؛ مجتبی طهمورث پور؛ محمد مهدی شریعتی

15.

بررسی اثر ژن‌های مرتبط با میتوپروتئوم‌ بر رشد ماهیچه سینه مرغ بومی اصفهان به‌وسیله داده RNA-seq

دوره 10، شماره 3، زمستان 1397، صفحه 403-416
سید نادر آلبوشوکه؛ مجتبی طهمورث پور؛ محمد رضا بختیاری زاده؛ محمد رضا نصیری؛ سعید اسماعیل خانیان

16.

بررسی تنوع ژنتیکی در اسب اصیل ترکمن ایران با استفاده از 4 جایگاه ریزماهواره

دوره 4، شماره 4، زمستان 1390
محبوبه سموزاد؛ محمد رضا نصیری؛ علی اصغر اسلمی نژاد؛ مجتبی طهمورث پور؛ محمد دوستی؛ عبدالجلیل غیادی؛ شاهرخ قوتی

17.

بررسی میزان بیان ژن‏های IFN-γ و TGFβ1 درخوکچه‏های هندی واکسینه شده با واکسن غیرفعال شده تب برفکی تیپ O

دوره 5، شماره 3، بهار 1392، صفحه 234-241
رضا پسندیده؛ محمدرضا نصیری؛ علی ‏اصغر اسلمی ‏نژاد؛ مجتبی طهمورث‏پور؛ سعید زیبایی

18.

بررسی همخونی گوسفندان بلوچی ایستگاه اصلاح نژاد عباس آباد مشهد

دوره 3، شماره 4، بهار 1390
محمد رضا شیخلو؛ مجتبی طهمورث پور؛ علی اصغر اسلمی نژاد

19.

بررسی وفور ژنوتیپی جایگاه های ژنی کالپاستاتین، کالپین و بتالاکتوگلوبولین در گوسفندان نژاد کردی خراسان شمالی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1389
محمدرضا نصیری؛ رضا ولی زاده؛ مجتبی طهمورث پور؛ علی جوادمنش؛ صاحب فروتنی فر

20.

تأثیر دقت برآورد اثرات جایگاه‌های ژن‌های کمی (QTL) بر انتخاب به کمک مارکرهای ژنتیکی با در نظر گرفتن انحراف غالبیت

دوره 9، شماره 3، زمستان 1396، صفحه 357-362
مجتبی طهمورث پور؛ نصیرالدین مقدر

21.

تجزیه و تحلیل بیوانفورماتیکی و فیلوژنتیکی ژن COX3 میتوکندری شترهای تک کوهانه و دوکوهانه ایران

دوره 8، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 361-369
طوبی عباسی دلویی؛ محمد هادی سخاوتی؛ مجتبی طهمورث پور

22.

تجزیه و تحلیل پروفایل بیان ایزو فرم‌های ژن‌های مرتبط با باقیمانده خوراک مصرف‌شده در کبد مرغ بومی اصفهان و مرغ سویه راس با استفاده از داده‌های RNA-Seq

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 541-552
حمیدرضا ایزدنیا؛ مجتبی طهمورث پور؛ محمدرضا بختیاری زاده؛ محمدرضا نصیری؛ سعید اسماعیل خانیان

23.

چندشکلی اگزون 2 ژن BMP15 در گوسفند سنگسری ایران

دوره 6، شماره 4، بهار 1393، صفحه 381-387
زانا پیرخضرانیان؛ آرزو محمد هاشمی؛ مجتبی طهمورث پور؛ نصرالله پیرانی

24.

شناسایی تنوع در تعداد کپی قطعه ژنومی 15 ‌نژاد گوسفند ایتالیایی با استفاده از چیپ 50‌کی گوسفندی

دوره 8، شماره 3، زمستان 1395، صفحه 489-501
مریم نصرتی؛ مجتبی طهمورث پور

25.

مطالعه شبکه ژنی آنژیوژنز در جوجه‌های مرغ آرین حساس به آسیت با استفاده از داده‌های RNA-Seq

دوره 10، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 249-262
وحید تقی زاده؛ محمدرضا نصیری؛ مجتبی طهمورث پور؛ محمدرضا بختیاری زاده؛ علی جوادمنش

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.