1.

اثرات غلظت‌های مختلف بور (B) بر بعضی خصوصیات رویشی و فیزیولوژیکی زیتون

دوره 27، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 18-26
حجت اله رستمی؛ سیدجلال طباطبایی؛ فریبرز زارع نهندی؛ جعفر حاجی لو

2.

اثر پاکلوبوترازول و مقادیر مختلف آب آبیاری بر رشد رویشی نهال های جوان زیتون رقم مانزانیلا

دوره 26، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 402-408
رحمت اله غلامی؛ کاظم ارزانی؛ عیسی ارجی

3.

اثر محلول‌پاشی برگی پتاسیم، روی و بُر بر خصوصیات میوه برخی ارقام زیتون

دوره 32، شماره 3، آذر 1397، صفحه 459-470
رضا غلامی؛ نوراله معلمی؛ اسماعیل خالقی؛ سید منصور سیدنژاد

4.

بررسی اثر آبیاری تنظیم شده بر ویژگی‌های رویشی، عملکرد و محتوای روغن و کارآیی مصرف آب درختان زیتون رقم زرد1

دوره 32، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 605-614
رحمت اله غلامی؛ عیسی ارجی

5.

بررسی اثرات دور آبیاری و مالچ بر صفات رویشی زیتون در استان کرمانشاه

دوره 27، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 74-81
رحمت اله غلامی؛ عیسی ارجی؛ محمد گردکانه

6.

بررسی اثر شوری و تنظیم کننده های رشد گیاهی کینتین و سایکوسل برتجمع عناصر(Na ,K ) زیتون رقم روغنی

دوره 26، شماره 2، شهریور 1391
شیما علائی؛ عنایت اله تفضلی

7.

بررسی اثر فواصل آبیاری و مالچ بر ویژگی‌های پومولوژیکی و عملکردی زیتون رقم سویلانا در شرایط مزرعه

دوره 31، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 815-824
رحمت اله غلامی؛ محمد گردکانه؛ حجت اله غلامی

8.

بررسی صفات مورفولوژیکی تعدادی از ژنوتیپ‌های بومی زیتون (Olea europaea L.) در استان کرمانشاه

دوره 32، شماره 3، آذر 1397، صفحه 407-417
رحمت اله غلامی؛ علی اصغر زینانلو؛ فردین قنبری

9.

بررسی میزان کوفتگی میوه زیتون تحت بارگذاری ضربه

دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 365-376
هدی کارگرپور؛ تیمور توکلی هشجین؛ عباس همت؛ برات قبادیان

10.

تأثیر 1-متیل‌سیکلو‌پروپن و کلرید کلسیم بر افزایش طول عمر انباری میوه رسیده سبز زیتون رقم "میشن"

دوره 27، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 488-494
مهدی مکوندی؛ سعادت شاهپوری؛ علی اکبر رامین

11.

تعیین شاخص خسارت میوه زیتون رقم کرونایکی در روش‌ها و زمان‌های مختلف برداشت در استان گلستان

دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 61-72
ابوالقاسم معماری؛ حسینعلی شمس آبادی؛ محمدهاشم رحمتی؛ محمد حسین رزاقی

12.

تعیین مناسب ترین بسامد و مدت زمان نوسان شاخه تکان پنوماتیک زیتون

دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 417-428
علی رضایی؛ محمد لغوی؛ سعادت کامگار؛ یاسر مهدی پور

13.

تعیین مهمترین عوامل موثر بر عملکرد باغات زیتون شمال ایران

دوره 33، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 743-755
علی آجیلی لاهیجی؛ علی محمدی ترکاشوند؛ عبدالمحمد محنت کش؛ میرناصر نویدیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب