1.

اثر تیمارهای شکست خواب بر خصوصیات جوانه‌زنی بذر دو گونه علف هرز شنگ (Teragopogon collinus) و خاکشیر (Descurainia sophia)

دوره 30، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 533-536
مرضیه مظهری؛ محمودرضا تدین

2.

ارزیابی اثر محلول‌پاشی اسید آسکوربیک و ساکارز بر برخی خصوصیات کمی و کیفی کدوی پوست کاغذی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1400
وحید اکبرپور؛ منصوره فدایی؛ سیدجواد موسوی‌زاده؛ کامران قاسمی

3.

ارزیابی ویژگیهای کیفی کاکوتی چند ساله(Ziziphora Clinopodioides Lam) در شرایط زراعی کم نهاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1400
افسانه امین غفوری؛ علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ محمد خیرخواه

4.

بررسی تحمل ارقام یونجه (Medicago sativa L.) به سس (Cuscuta campestris L.)

دوره 28، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 226-233
امین کریم زاده؛ سعیده ملکی فراهانی؛ فریبا میقانی؛ محمدحسین فتوکیان

5.

بررسی عوامل مؤثر بر واردات بذر سبزیجات به ایران و کشورهای منتخب

دوره 33، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 165-176
امین نجفی؛ علیرضا کرباسی؛ سید حسین محمدزاده

6.

بررسی مورفولوژیکی، فنولوژیکی و تغییرات صفات کمی و کیفی میوه طی دوره‌های رشدی حبه انگور رقم قزل اوزوم

دوره 30، شماره 1، بهار 1395، صفحه 49-58
حامد دولتی بانه؛ نرجس خاتون عابدی؛ تورج جدیدی

7.

پراکنش ویروس برگ قاشقی و ویروس وای سیب‌زمینی در مزارع تولید بذر سیب‌زمینی استان همدان

دوره 35، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 143-153
بابک درویشی؛ مسعود نادرپور؛ هومن محمدی؛ فرشید حسنی؛ داوود علیپور؛ فاضل پرگال

8.

تأثیر دما بر سرعت جوانه زنی دو توده علف شور (Salsola kali L.) بر اساس مدل های رگرسیونی

دوره 27، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 476-483
ریحانه عسگرپور؛ سجاد میجانی؛ رضا قربانی

9.

تاثیر عمق و مدت زمان دفن بر شکست خواب و جوانه‌زنی بذور علف‌های هرز

دوره 29، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 378-387
مرضیه مظهری؛ محمودرضا تدین

10.

(مقاله کوتاه پژوهشی )تأثیر آللوپاتیک عصاره آبی برگ گردوی ایرانی بر جوانه زنی و رشد اولیه خرفه و تاج خروس

دوره 27، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 263-265
حشمت امیدی؛ احسان شاکری؛ مطلب حسین پور؛ وحیده رفیعی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.