1.

اثر کشت مخلوط جایگزینی و افزایشی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت (Zea mays L.) و سیب‌زمینی (Solanuum tuberosum L.) در منطقه نیکشهر

دوره 10، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 400-415
حمیدرضا مبصر؛ شهدوست برجسته؛ عباس کشته گر

2.

اعتبار سنجی مدل AquaCrop به منظور شبیه‌سازی عملکرد و کارایی مصرف آب گندم زمستانه تحت شرایط هم‌زمان تنش شوری و خشکی

دوره 29، شماره 1، بهار 1394، صفحه 67-84
مسعود محمدی؛ بیژن قهرمان؛ کامران داوری؛ حسین انصاری؛ علی شهیدی

3.

بررسی اثرات کیفیت آب و ماده افزودنی (سولفات آمونیوم) بر کارایی علف کش گلیفوسیت در کنترل علف های هرز

دوره 26، شماره 2، تابستان 1391
پروین یادگار خسرویه؛ سید وحید اسلامی؛ مجید جامی الاحمدی؛ اسکندر زند

4.

بررسی اثر زیست توده ریزجلبک Spirulina platensis” “ بر کینتیک اسیدی شدن و ویژگی های ریزساختاری ماست

دوره 11، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 152-160
سید امیر توکلی لاهیجانی؛ فخری شهیدی؛ مهدی وریدی؛ محبت محبی

5.

بررسی امکان بهبود کارایی علف کش گلیفوسیت در کنترل علف های هرز در آب های کلسیم دار با مدیریت حاصلخیزی خاک

دوره 28، شماره 1، بهار 1393، صفحه 106-114
مسعود آزاد؛ ابراهیم ایزدی دربندی؛ محمدحسن راشد محصل؛ مهدی نصیری محلاتی

6.

بررسی تغییرات pH آب در مخزن سمپاش بر کارایی علف کش های گلایفوسیت و نیکوسولفورون در کنترل علف های هرز سوروف و گاوپنبه

دوره 29، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 531-539
کمال حاج محمدنیا قالی باف؛ محمد حسن راشد محصل؛ مهدی نصیری محلاتی؛ اسکندر زند

7.

بررسی توان رقابتی برخی ارقام عدس (Lens culinaris L.) به تداخل علف های هرز در شرایط دیم

دوره 8، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 82-94
جواد حمزه ئی؛ محسن سیدی؛ مجید بابایی

8.

بررسی کارایی دزهای کاهش یافته پندیمتالین در تلفیق با مالچ و وجین دستی در رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.)

دوره 29، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 521-530
محمدرضا رحیمی؛ علیرضا یوسفی؛ خلیل جمشیدی؛ مجید پوریوسف؛ رضا فتوت

9.

بررسی کارایی علف کش ریم سولفورون در کنترل علف های هرز مزارع سیب زمینی در مراحل مختلف رشدی

دوره 31، شماره 1، بهار 1396، صفحه 152-165
آسیه خاتمی؛ محمد تقی آل ابراهیم؛ مهدی محب الدینی؛ رقیه مجد

10.

پاسخ خصوصیات رشدی ذرت (Zea mays L.) به رقابت علف هرز سلمه تره (Chenopodium album L.)

دوره 2، شماره 3، بهار 1389، صفحه 398-407
وحید سرابی؛ احمد نظامی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ محمدحسن راشدمحصل

11.

تاثیر مدیریت اکولو‍‍ژیکی کنترل علف های هرز بر درآمد اقتصادی، عملکرد و اجزای آن در پنبه (Gossypium hirsutum L.)

دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 37-44
احمد زارع فیض آبادی؛ غلامحسین ساربان؛ هادی خزاعی

12.

واکنش خصوصیات زراعی گندم و جو به منابع و مقادیر مختلف سلنیوم در شرایط دیم

دوره 15، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 341-354
نورعلی ساجدی؛ حمید مدنی؛ عبدالله ساجدی

13.

واکنش عملکرد اکوتیپ‌های سیاهدانه (Nigella sativa L.) به زمان های کاشت در شرایط مشهد

دوره 12، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 632-640
فاطمه جوادی هدایت آباد؛ احمد نظامی؛ محمد کافی؛ جواد شباهنگContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.