1.

بازشناسی مفهوم «تربیت» در نظریه‌ی اعتباریات علامه طباطبایی (ره)

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 118-139
داود حسین پور صباغ؛ جمیله علم الهدی؛ حسین سوزنچی

2.

بررسی تاثیر نگاه هرمنوتیکی- زبانی آگوستین بر ویتگنشتاین و دلالت های تربیتی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 27-42
آزاده بزرگی؛ فاطمه زیباکلام

3.

«تربیت»یا«تعلیم و تربیت» ؛کدامیک؟

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1391
محمد حسنی

4.

فهم، پرسش و کلاس درس از منظر گادامر: تبیینی پرسش محور از فرآیند تدریس

دوره 6، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 41-62
نرگس سجادیه؛ سارا طوسیان

5.

مبادی معرفت‌شناختی فارابی در رساله فصوص الحکمه و استنتاج دلالت‌های تربیتی آن

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 89-103
محمد حسن میرزامحمدی

6.

نقد دیدگاه های هری فرانکفورت و چارلز تیلور در مورد انتخاب‌گری آدمی بر اساس نظریه اسلامی عمل و پیامدهای آن در تربیت

دوره 6، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 5-22
محمدرضا مدنی فر؛ خسرو باقری؛ فاطمه زیباکلام؛ علی رضا صادق زاده

7.

هستی شناسی فناوری اطلاعات: بازخوانی نقش و جایگاه فناوری اطلاعات در تربیت

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1391
سعید ضرغامی؛ پروین بازقندی

8.

واکاوی جایگاه«مرگ» در اندیشه مولانا و فلسفه وجودی و دلالت های برآمده از این دو دیدگاه

دوره 51، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 97-125
مسعود حسن پور؛ علیرضا یوسفی؛ فریبا حقانی

9.

واکاوی جایگاه مفهوم «بازی» در هرمنوتیک فلسفی گادامر و دلالت‌های آن برای حصول آگاهی/ فهم

دوره 4، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 51-68
مظهر بابایی؛ یحیی قائدی؛ سعید ضرغامی همراه؛ امیر نصری


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.