1.

اندیشه‌های نومعتزله و تعلیم و تربیت

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 84-102
پروانه ولوی؛ احمد دارم؛ محمدجعفر پاک سرشت؛ مسعود صفایی مقدم

2.

«تربیت»یا«تعلیم و تربیت» ؛کدامیک؟

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1391
محمد حسنی

3.

تعلیم و تربیت به مثابه «بیلدونگ» در پدیدارشناسی هگل

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 26-47
سعید آزادمنش؛ خسرو باقری نوع پرست؛ میثم سفیدخوش؛ نرگس سجادیه

4.

تعلیم و تربیت در آیینه ژئوفیلوسوفی به مثابه رویکردی نوین در فلسفه ورزی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 67-89
صادق مرادی؛ سید مهدی سجادی؛ علیرضا صادق زاده قمصری؛ آرش حیدری

5.

تعلیم‌وتربیت و کارآفرین رقابتی: تأملی بر تحول مفهوم «انسان اقتصادی» از مکتب تربیتی لیبرالیسم کلاسیک تا نولیبرالیسم

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397
حمداله محمدی؛ خسرو باقری؛ محمود تلخابی؛ محمد حسن میرزامحمدی

6.

هرمنوتیک فلسفی گادامر و دلالت های آن برای خودفهمی، دگرفهمی و باهم فهمی

دوره 6، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 5-20
مسعود خنجرخانی؛ مسعود صفایی مقدم؛ محمد جعفر پاک سرشت

7.

واکاوی مولفه های اساسی روش هرمنوتیکی ریکور برای فهم متون درسی و تاثیر آن در تعلیم و تربیت

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 43-64
علی قاسمی؛ محسن ایمانی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.