1.

اثر دگرآسیبی دو رقم جو زراعی (Hordeum vulgare L.) بر رشد و ویژگی‌های فیزیولوژیکی ریزوم پیچک (Convolvulus arvensis L.)

دوره 35، شماره 1، بهار 1400، صفحه 91-101
عادل مدحج؛ روزبه فرهودی؛ عصمت رحمتی قلعه علیخانی

2.

اثر کیفیت آب و مدیریت کاربرد آب شور در سیستم آبیاری قطره‌ای بر عملکرد و کارآیی مصرف آب در خربزه دیررس

دوره 29، شماره 3، تابستان 1394، صفحه 560-568
جواد باغانی؛ امین علیزاده؛ حسین انصاری؛ مهدی عزیزی

3.

بررسی خصوصیات جوانه زنی گل ختمی‌(Althea officinalis L.)

دوره 10، شماره 1، بهار 1391، صفحه 1-10
رستم یزدانی بیوکی؛ پرویز رضوانی مقدم

4.

تأثیر آفتاب‌دهی خاک بر کنترل علف‌پشمکی Bromus tectorum L.)) در منطقه بیرجند

دوره 32، شماره 1، بهار 1397، صفحه 11-19
سید اسماعیل روانگرد؛ سید وحید اسلامی؛ سهراب محمودی

5.

تأثیر تنش شوری و هیدروپرایمینگ بر ویژگی‌هایجوانه‌زنی بذور ماش‌سبز (Vigna radiata (L.) Wilczek)

دوره 7، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 65-80
مجید قنبری؛ کامران منصورقناعی پاشاکی؛ صابر صفایی عبدالمناف؛ خدیجه عزیز علی آبادی

6.

تأثیر تیمار‌های اسید جیبرلیک و خراش‌دهی پوسته بذر بر جوانه‌زنی چهار گونه بادام

دوره 27، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 424-432
وحید روحی؛ زهرا رفیعی

7.

تأثیر سالیسیلیک اسید بر جوانه‌زنی، صفات رشد و برخی از پارامترهای فیزیولوژیک دو ژنوتیپ نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط تنش خشکی

دوره 4، شماره 2، پاییز 1392
مریم شوریابی؛ پروانه ابریشم‌چی؛ علی گنجعلی

8.

خصوصیات جوانه‌زنی و رشد گیاهچه ژنوتیپ‌های تریتیکاله (Triticale hexaploide Lart) تحت تاثیر پتانسیل‌های متفاوت ناشی از شوری و خشکی

دوره 10، شماره 1، بهار 1391، صفحه 33-42
حمیدرضا خزاعی؛ احمد نظامی؛ حمید رضا عشقی‌زاده؛ شهرام ریاحی‌نیا؛ کورش شجاعی

9.

دوره پس‌رسی بذر و الگوی رویش علف‌های هرز گندم وحشی (Triticum boeoticum Boiss) و جودره (Hordeum spontaneum C. Koch) در شرایط دیم لرستان

دوره 32، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 385-398
سیدکریم موسوی؛ علی قنبری؛ رضا قربانی؛ محمدعلی باغستانی

10.

کالیبراسیون آزمون تسریع پیری به عنوان یک آزمون قدرت بذر برای پیش بینی سبزشدن گیاه نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط مزرعه

دوره 7، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 9-24
پروین بیات؛ مختار قبادی؛ محمداقبال قبادی؛ غلامرضا محمدی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.