1.

اثرات آشفتگی ناشی از تبدیل اراضی جنگلی به کشاورزی بر برخی شاخص‌های بیولوژیک کیفیت خاک در اکوسیستم های جنگلی شمال ایران

دوره 3، شماره 4، دی 1390، صفحه 439-453
علی بهشتی آل آقا؛ فائز رئیسی؛ احمد گلچین

2.

اثرات سطوح مختلف آب در جیره کاملاً مخلوط بر عملکرد، فعالیت آنزیم‌های هیدرولیتیک میکروبی، فراسنجه‌های شکمبه‌ای و خونی بره‌های پرواری

دوره 15، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 39-49
زهرا یوسفی؛ ایوب عزیزی؛ امیر فدائی فر؛ علی کیانی؛ افروز شریفی

3.

ارزیابی اثر غلظت‌های مختلف و روش کاربرد یونیکونازول و سایکوسل بر رشد رویشی و خصوصیات بیوشیمیایی دورگ لیلیوم (Longiflorum×Asiatic cv. Eyeliner)

دوره 36، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 937-948
مهناز کریمی؛ فاطمه سلیمی؛ علی پاکدین پاریزی

4.

بررسی تولید آنزیم کیتیناز توسط چندین جدایه از قارچ تریکودرما و تاثیر آن بر کنترل بیولوژیک نماتد ریشه گرهی گوجه فرنگی Meloidogyne javanica

دوره 29، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 123-133
مجتبی کواری؛ عصمت مهدیخانی مقدم؛ حمید روحانی

5.

بررسی فعالیت آنزیمی پروتئاز و لیپاز چند گونه قارچ تریکودرما (Trichoderma spp.) و تأثیر آن بر کنترل بیولوژیک نماتد ریشه‌گرهی گوجه فرنگی (Meloidogyne javanica)

دوره 33، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 363-374
مجتبی کواری؛ عصمت مهدیخانی مقدم؛ حمید روحانی

6.

پیامد آلودگی هم‌زمان کادمیم و سرب بر شاخص‌های بیوشیمیایی و میکروبیولوژیکی خاک

دوره 34، شماره 6، بهمن 1399، صفحه 1309-1322
ناهید آزادی؛ فایز رئیسی

7.

مطالعه متابولیسم فتوسنتزی و سیستم آنتی‌اکسیدانی سنبله و برگ پرچمی گندم نان تحت تنش خشکی

دوره 21، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 61-74
سعید نواب پور؛ ساسان گل چشمه؛ ابولفضل مازندرانی؛ حسین احمدی اوچ تپه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب