1.

منظومه‌های علمی و آموزشی در ادبیات فارسی و بررسی سیر و محتوای آن (تا قرن نهم)

صفحه 1-22
مهدی دهرامی

2.

بینامتنیّت و فزون متنیّت تقلیدی و دیگرگونگی در اقتباس از شاهنامۀ فردوسی در آثار میرزا آقاخان کرمانی

صفحه 23-47
مه دخت پورخالقی؛ علی باغدار دلگشا

3.

خوانشی روانکاوانه از داستان کوتاه «گرگ» اثر هوشنگ گلشیری

صفحه 49-66
معراج کاظمی؛ ناصر ملکی؛ بهمن فلاح

4.

بررسی اسطورۀ ضحاک بر اساس ساختار تقابل‌های دوگانۀ کلود لوی‌استروس

صفحه 67-92
سعید عبادی جمیل؛ محمود رضایی دشت ارژنه؛ گلنار قلعه خانی

5.

تحلیل امپراتور کلمات بر پایۀ نظریۀ فاصله‌زدایی کارل مانهایم

صفحه 93-110
عاطفه جمالی؛ حسین قربانی

6.

اهمیت «خوانش» در تکوین روایت‌های حماسی

صفحه 111-136
تیمور مالمیر؛ فردین حسین پناهی

7.

«پاچة ریخته»، ترکیبی ناشناخته در پند پیران

صفحه 137-146
محسن صادقی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.