1.

آموزاندن "به" و آموختن "از": تحول در آموزش و پرورش در پرتو عاملیت و تعامل

صفحه 5-24
خسرو باقری

2.

ارائه الگوی ارزیابی سازواری نظریه ترکیبی در فلسفه تعلیم و تربیت؛ بررسی موردیِ سازواری «فلسفه تربیت جمهوری اسلامی ایران» در سند ملی تحول بنیادین آموزش و پرورش

صفحه 25-48
مجتبی همتی فر؛ محمدرضا آهنچیان

3.

زیست نگاری و روایت فهم معلمان از نقش فلسفه تربیت در تحول عملکرد آنان

صفحه 49-66
مراد یاری دهنوی

4.

امکان هم کناریِ تفکر انتقادی و تجربه ی دینی در برنامه ی تربیت دینی

صفحه 67-88
بابک شمشیری؛ امین ایزدپناه

5.

تأملی بر رویکردهای تربیت ارزشی: نگاهی به جایگاه تربیت ارزشی و تحول آن در نظام آموزش و پرورش ایران

صفحه 89-110
سمانه امینی مشهدی؛ ابوالفضل غفاری

6.

کشاکش اندیشه ی مدرن-پست مدرن ؛ ضرورت کُنِش روشنفکرانه فیلسوف تعلیم و تربیت برای تحول در نظام آموزش و پرورش

صفحه 111-130
رمضان برخورداری

7.

تحول تربیتی در پارادایم پیچیدگی

صفحه 131-150
رضا محمدی

8.

تبیین تحول نظام آموزش و پرورش در فرآیند آنتروپیک فازی

صفحه 151-172
حمیدرضا قنبری؛ مهرداد مظاهری

9.

بررسی فلسفی مولفه‌های اصلی انقلاب اسلامی به مثابه ظرفیت‌هایی برای تحول در نظام آموزش و پرورش

صفحه 173-194
داود حسین پور

10.

بررسی فلسفه ایجاد مدارس غیرانتفاعی و سازگاری آن با عدالت تربیتی از منظر متخصصان تعلیم و تربیت: رویکردی هرمنوتیکی

صفحه 195-210
بهبود یاری قلی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.