1.

مطالعه ارتباط بین الگوی پروتئین دانه با صفات کمّی در برخی ارقام زراعی نخود (Cicer arietinum L.)

صفحه 12-27
مهدی کاکایی

2.

بررسی عملکرد و اجزای عملکرد نخود (Cicer arietinum L.) از طریق مدیریت‌ کود شیمیایی و زیستی نیتروژن در تاریخ‎های کاشت‌ مختلف

صفحه 28-39
فریما دعائی؛ علی نخزری مقدم؛ علی راحمی کاریزکی؛ مجید الداغی

3.

تأثیر مصرف کودهای بیولوژیک و شیمیایی نیتروژنه بر عملکرد و اجزای عملکرد در ارقام عدس

صفحه 40-51
سید حسین صباغ پور؛ حجت اله شهبازی؛ رضا رضا خانلو

4.

مقایسه عملکرد و کارآیی مصرف آب سه رقم نخود در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی

صفحه 52-62
امیرهوشنگ جلالی

5.

تأثیر پرایمینگ بذر و گیاه بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) رقم سان‌رایز تحت تنش کم‌آبی

صفحه 63-74
سیاوش دنیر؛ سوران شرفی؛ اسماعیل قلی نژاد

6.

اثر همزیستی میکوریزا و آبیاری تکمیلی بر عملکرد و عناصر دانه و بقایای گیاهی نخود (Cicer arietinum)

صفحه 75-90
محمود مظلومی ممیندی؛ علیرضا پیرزاد؛ جلال جلیلیان

7.

بررسی بیان موقت پروتئین نوترکیبCCL21 انسانی در گیاه نخود به روش آگرواینفیلتراسیون

صفحه 91-102
ماریا بیهقی؛ حسن مرعشی؛ عبدالرضا باقری؛ مجتبی سنکیان؛ افسانه سادات فرساد

8.

ارزیابی تنوع ژنوتیپی برای صفات مورفولوژیکی و زراعی برخی ژنوتیپ های نخود (Cicer arietinum)

صفحه 103-113
سهیلا افکار؛ پیام پزشکپور

9.

اثر تنش خشکی بر برخی ویژگی‌های مورفولوژیک و فیزیولوژیک ارقام لوبیاچیتی (Phaseolus vulgaris L.)

صفحه 114-125
سمیه قلندری؛ محمد کافی؛ مرتضی گلدانی؛ علیرضا باقری

10.

ارزیابی بودجه انرژی شدت‌های مختلف مصرف نهاده در ارقام مختلف لوبیا

صفحه 126-140
محمدرضا اصغری پور؛ حسن شهقلی؛ عیسی خمری؛ عادل غدیری

11.

تأثیر کود کمپوست بر خصوصیات فیزیولوژیکی و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی گیاه عدس (Lens culinaris Medik) تحت تنش ‌آبی

صفحه 141-154
راهله احمدپور؛ نظام آرمند؛ سعیدرضا حسین زاده؛ گرشاسب ریگی

12.

اثر مقادیر مختلف نیتروژن بر اجزای عملکرد، عملکرد و بهره‌وری نیتروژن دو رقم عدس دیم

صفحه 155-170
محمد بنایان؛ فاطمه یعقوبی؛ زهرا رشیدی؛ سیاوش برده جی

13.

بررسی اثر کاربرد سطوح نیتروژن و نسبت‌های کشت مخلوط نخودفرنگی (Pisum sativum) و کاهو (Lactuca sativa)

صفحه 171-181
الهام رفتاری؛ علی نخ زری مقدم؛ مهدی ملاشاهی؛ حسین حسینی مقدم

14.

ارزیابی اثر تاریخ کاشت و تراکم بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های نخود در شرایط دیم مشهد

صفحه 182-194
علیرضا خداشناس؛ داود صادق زاده اهری؛ محمد دادمند؛ مهدی عباس زاده

15.

بررسی مدیریت تلفیقی علف‌های‌هرز مزارع نخود دیم (Cicer arietinum L.)

صفحه 195-208
عبدالرضا احمدی؛ مژگان ویسی؛ منصور آقایی؛ سیدکریم موسوی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.