1.

ارزیابی اثر مواد افزودنی بر کارایی علف کش مزوسولفورون+یدوسولفورون در کنترل علف‌قناری (Phalaris minor Retz.)

صفحه 295-303
مسعود کارگر؛ محمد حسن راشد محصل؛ احمد نظامی؛ ابراهیم ایزدی دربندی

2.

اثر ضد قارچی عصارة خام 27 گونة گیاهان دارویی علیه عامل لکه موجی گوجه فرنگی (Alternaria solani)

صفحه 304-309
سمیرا قاسمی؛ معصومه خان احمدی؛ سعید عباسی

3.

اثرات آنتاگونیستی باکتری استرپتومایسس روی نماتد مولد گره ریشه کیوی

صفحه 310-317
سمانه بشیری؛ سالار جمالی؛ مرتضی گل محمدی

4.

شناسائی و تعیین پراکنش ویروس برگ بادبزنی مو در تاکستان‌های استان خراسان رضوی

صفحه 318-324
زهرا غلامپور؛ محمد زکی عقل؛ بهروز جعفر پور؛ محسن مهرور

5.

بررسی اثرات بقایای علف‌کش‌های فورام‌سولفورون و ریم‌سولفورون در خاک بر رشد، گره‌زایی و تثبیت نیتروژن در نخود (Cicer arietinum L.)

صفحه 325-336
زهرا سلیمانپور نقیبی؛ ابراهیم ایزدی دربندی؛ مهدی راستگو؛ مهدی پارسا؛ احمد اصغرزاده

6.

تأثیر نوع گیاه پوششی، تاریخ کاشت و نوع مدیریت آن بر ترکیب گونه‌ای علف‌های هرز مزرعه آفتابگردان هیبرید (Helianthus annuus)

صفحه 337-348
ماهرخ بلندی عموقین؛ احمد توبه؛ محمد تقی آل ابراهیم

7.

بررسی تغییرات آنزیم کیتیناز در برهمکنش قارچ میکوریز آربوسکولار (Glomus mosseae) و نماتد ریشه‌گرهی (Meloidogyne javanica) در گوجه‌فرنگی

صفحه 349-356
فاطمه سهرابی؛ علی اکبر فدایی تهرانی؛ یونس رضایی دانش

8.

اثر نیتروژن و تداخل علف های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت در دو سامانه آبیاری غرقابی و قطره‌ای

صفحه 365-377
روزبه زنگوئی نژاد؛ سید عبدالرضا کاظمینی

9.

بررسی اثرات فرمولاسیون های محلول و پودر ترکیب N’N-napthaloylhydroxyamine (NHA) بر روی تغذیه و مرگ و میر موریانه Microcerotermes diversus Silvestri (Isoptera: Termitidae) در شرایط آزمایشگاهی

صفحه 357-364
بهزاد حبیب پور؛ رضا ابوالفارسی

10.

تاثیر عمق و مدت زمان دفن بر شکست خواب و جوانه‌زنی بذور علف‌های هرز

صفحه 378-387
مرضیه مظهری؛ محمودرضا تدین

11.

تأثیر گیاهان پوششی سویا و گندم بر کنترل علف‌های هرز و عملکرد ذرت در شرایط منابع کودی مختلف

صفحه 388-399
فهیمه داداشی؛ فائزه زعفریان؛ رحمت عباسی؛ محمدعلی بهمنیار

12.

ارزیابی اثر مدیریت غیرشیمیایی بر بانک بذر علف های هرز و عملکرد اسفناج (Spinacia oleracea L.)

صفحه 400-411
رضا قربانی؛ سرور خرم دل؛ قربانعلی اسدی؛ روح اله آفریکان

13.

شناسایی و بررسی فراوانی ویروسهای M و S سیب‌زمینی دربرخی استانهای ایران

صفحه 412-418
فاطمه طبسی نژاد؛ بهروز جعفرپور؛ حمید روحانی؛ محمد زکی عقل؛ محسن مهرور

14.

شپشک ریشه یونجه،Neomargarodes sp. nr. festucae (Archangelskaya) (Hemiptera: Coccoidea: Margarodidae)

صفحه 419-426
حسنعلی واحدی

15.

شناسایی مولکولی میزبان‌های علفی ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه‌فرنگی در جنوب استان کرمان

صفحه 427-436
خدیجه سالاری؛ سیده عاطفه حسینی؛ جهانگیر حیدرنژاد

16.

تأثیر دما، شوری و عمق کاشت بر جوانه‌زنی بذر و سبزشدن علف هرز مهاجم نیلوفرپیچ (Ipomoea spp.)

صفحه 437-448
عطیه کیانی؛ آسیه سیاهمرگویی؛ الیاس سلطانی

17.

شناسایی و تخمین جمعیت باکتری‌های مولد هسته یخ جداسازی شده از درختان میوه هسته‌دار در استان خراسان رضوی

صفحه 449-458
الهه طاهری؛ سعید طریقی؛ پریسا طاهری

18.

بررسی ثبات واحدهای SSR پلاسمید pEA29 جدایه‌های عامل بیماری سوختگی آتشی

صفحه 459-465
ساره بقائی راوری؛ الهام جمشیدی

19.

)مقاله کوتاه پژوهشی( بررسی خاصیت حشره‌کشی ایمیداکلوپرید، استامی پرید، پریمیکارب و دیازینون روی میزان مرگ و میر شتة رز (Macrosiphum rosae L. (Hem., Aphididae

صفحه 466-469
بتول جعفری نسب؛ زهرا رفیعی کرهرودی؛ اسماعیل غلامیان؛ رضا وفایی شوشتری

20.

abstract

abstract abیtract


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.