1.

ارتباط بین تلاطم تولید و تورم در ایران

دوره 18، شماره 1، بهمن 1390
علی حقیقت؛ خسرو پیرایی؛ محمد دانش نیا

2.

ارتباط تورم و نااطمینانی تورمی در ایران با تأکید بر انتظارات عقلایی

دوره 23، شماره 12، اسفند 1395، صفحه 45-63
ابوالفضل شاه آبادی؛ یونس سلمانی؛ سید آرش ولی نیا

3.

اقتصاد غیررسمی در ایران و اثر تورم بر آن

دوره 17، شماره 33، بهمن 1389
مصطفی سلیمی فر؛ محمد کیوانفر

4.

بررسی اثر مالیات بر ارزش افزوده بر تورم در استان‌های ایران (1392-1387)

دوره 24، شماره 14، آبان 1396، صفحه 86-111
حبیب انصاری سامانی؛ راضیه داووی

5.

بررسی تأثیر بیثباتی اقتصادی باتأکید بر کسری (مازاد) بودجه بر رشد اقتصادی در ایران

دوره 19، شماره 3، بهمن 1391
مجید دلاوری؛ سجاد بصیر

6.

بررسی تأثیر تورم بر نابرابری درآمدی خانوارهای شهری ایران با رهیافت اتکینسون

دوره 25، شماره 16، آبان 1397، صفحه 127-152
محمد رضا آرمان مهر؛ آسیه فرهمندمنش

7.

بررسی تاثیر شوک‌های نرخ ارز و شکاف تولید بر تورم در ایران

دوره 17، شماره 33، بهمن 1389
حسین مهرابی بشرآبادی؛ حبیبه شرافتمند؛ علی اکبر باغستانی

8.

بررسی تاثیر عضویت در سازمان تجارت جهانی بر بخش کشاورزی ایران

دوره 21، شماره 7، دی 1393
جواد خلیل زاده؛ حسن حیدری؛ حمیدرضا فعالجو؛ سیدجمال الدین محسنی زنوز

9.

بررسی تاثیرگذاری جهانی شدن اقتصاد بر فقر با توجه به دو شاخص تورم و بیکاری (مطالعه موردی ایران1363-83)

دوره 18، شماره 2، بهمن 1390
علی اکبر ناجی میدانی؛ مهیندخت کاظمی؛ ماندانا غفوری ساداتیه

10.

بررسی تاثیر وضعیت ثبات کلان اقتصادی بر کارایی نظام بانکی( مطالعه موردی کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا)

دوره 19، شماره 3، بهمن 1391
سعید عیسی زاده عیسی زاده؛ زینب شاعری شاعری

11.

بررسی ناسازگاری زمانی در اقتصاد ایران با استفاده از رهیافت هم‌انباشتگی وکالمن فیلتر

دوره 25، شماره 16، آبان 1397، صفحه 51-76
محمد علی فلاحی؛ مصطفی سلیمی فر؛ فاطمه مردانی

12.

تأثیر رژیم‌های تورمی مختلف بر پویایی تورم و نااطمینانی آن در ایران

دوره 23، شماره 12، اسفند 1395، صفحه 135-160
کریم اسلاملوئیان؛ زهرا خسروی

13.

تأثیر عوامل کلان اقتصادی و نظام راهبری بر درماندگی مالی شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 21، شماره 8، دی 1393، صفحه 107-127
حسین صادقی؛ پریسا رحیمی؛ یونس سلمانی

14.

تأثیرکود های آلی و تراکم بوته بر برخی ویژگی‌های گیاه دارویی بالنگو (Lallemantia royleana Benth.)

دوره 9، شماره 2، تیر 1396، صفحه 314-325
عقیل روحی نوق؛ علیرضا کوچکی؛ رضا قربانی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ سارا بخشایی

15.

درون‌زایی پول در ایران

دوره 24، شماره 14، آبان 1396، صفحه 1-21
شبنم صادقی نسب؛ علی فلاحتی؛ کیومرث سهیلی

16.

کانال‌های انتقال آثار سیاست‌های پولی بر تورم در اقتصاد ایران با رویکرد مارکوف سوئیچینگ خودتوضیح برداری

دوره 28، بهار و تابستان 1400، شهریور 1400، صفحه 87-104
سمیرا زارعی نژاد؛ کیومرث سهیلی؛ شهرام فتاحی

17.

مطالعه ارتباط غیر خطی مصرف انرژی و تورم در بخش کشاورزی

دوره 35، شماره 3، مهر 1400، صفحه 259-272
نیوشا نراقی؛ رضا مقدسی؛ امیر محمدی نژادسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب