1.

اثر کودهای آلی در تراکم جمعیت نماتد سیستی چغندرقند Heterodera schachtii Schmidt 1871

دوره 31، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 475-487
ندا هلالات؛ مهدی نصراصفهانی؛ مجید اولیا

2.

اثر محلولپاشی اسید هیومیک و نانوکودفارمکس بر صفات مورفولوژیکی، عملکرد و میزان اسانس گیاه دارویی سیاهدانه (.Nigella sativa L)

دوره 30، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 671-680
مجید عزیزی؛ زینب صفایی

3.

اثر محلول‌پاشی عصاره کودهای آلی بر خصوصیات زراعی و عملکرد کمی و کیفی شش اکوتیپ بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.)

دوره 18، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 153-165
رقیه آقایی اوخچلار؛ رضا امیرنیا؛ مهدی تاجبخش شیشوان؛ مهدی قیاسی

4.

ارزیابی اثر بیوفسفر و اسیدهیومیک بر برخی خصوصیات رشدی و میزان روغن بذر گل مغربی

دوره 31، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 246-256
زینب آقاخانی؛ مجید عزیزی؛ حسین آرویی

5.

بررسی سیستم‌های مختلف تغذیه‌ای: کودهای ارگانیک، غیرارگانیک و تلفیقی، بر چگونگی تغییرات پروتئین دانه گندم

دوره 16، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 381-392
الهام امجدیان؛ احمد قنبری

6.

بررسی مدیریت تغذیه‌گیاهی (کودهای ارگانیک، غیرارگانیک و تلفیقی): برمیزان تجمع و تعادل عناصر ماکرو و میکرو در دانه گندم ‌(Triticum aestivum L.)

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 186-202
الهام امجدیان؛ احمد قنبری؛ عیسی خمری

7.

تأثیر اسیدهیومیک و چای‌کود مواد آلی بر فیزیولوژی گیاهی و ویژگی‌های میوه پپینو (Solanum muricatum)

دوره 30، شماره 1، بهار 1395، صفحه 59-68
جمال جوانمردی؛ عذرا حسن شاهیان

8.

تأثیر کمپوست زباله شهری و کودهای شیمیایی بر عملکرد کمّی و کیفی گندم آبی (Triticum astivum L.) رقم بهار

دوره 11، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1293-1307
جلال قادری؛ عادل نعمتی؛ محمود شریعتمداری

9.

تأثیر مقادیر مختلف اسید هیومیک و عصاره ورمی‌کمپوست بر روی خصوصیات رشدی، مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی مرزه خوزستانی (Satureja khuzistanica Jamzad.)

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 69-80
ابوذر علیزاده؛ فرزاد نجفی؛ جواد هادیان؛ پیمان صالحی

10.

واکنش ظهور و رشد گیاهچه‌ای لوبیا سبز (L. Phaseolus vulgaris) به مقادیر مختلف ورمی کمپوست

دوره 1، شماره 1، بهار 1388
آلاله متقیان؛ همت اله پیردشتی؛ محمدعلی بهمنیار


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.