1.

ارزیابی مکانی پتانسیل جمع آوری آب های سطحی در سیستم آبخیز آق‌امام استان گلستان

صفحه 1-11
سجاد نظریان؛ علی نجفی نژاد؛ نادر نورا

2.

تاثیر دراز مدت روش های مختلف آبیاری با پساب بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک

صفحه 12-22
پیام نجفی؛ سید حسن طباطبائی؛ هاجر طاهری سودجانی

3.

محاسبه بده سرریز جانبی ذوزنقه‌ای در رژیم جریان زیر بحرانی با استفاده از تئوری سرریز معمولی

صفحه 23-34
صالح ریاحی؛ علی رضا وطن خواه

4.

اثر زمان و میزان آب آبیاری بر کارآیی مصرف آب و عملکرد لوبیا در شرایط خشک و نیمه خشک

صفحه 35-47
سیده سهیلا نوربخش؛ مهدی قبادی نیا؛ عبدالرزاق دانش شهرکی؛ محمدرضا نوری امامزاده‌ایی؛ روح الله فتاحی نافچی

5.

تأثیر آب مغناطیسی و شوری آب بر گرفتگی قطره‌چکان‌ها در آبیاری قطره‌ای

صفحه 48-57
علیرضا کیانی؛ ابوطالب هزارجریبی؛ طیبه دهقان؛ مجتبی خوش روش

6.

تأثیر آبیاری زیرسطحی با کپسول‎های رسی متخلخل بر ویژگی‎های کمی و کیفی گیاه انگور

صفحه 58-66
حجت قربانی واقعی؛ حسینعلی بهرامی؛ رضا مظهری؛ علی حشمت پور

7.

اعتبار سنجی مدل AquaCrop به منظور شبیه‌سازی عملکرد و کارایی مصرف آب گندم زمستانه تحت شرایط هم‌زمان تنش شوری و خشکی

صفحه 67-84
مسعود محمدی؛ بیژن قهرمان؛ کامران داوری؛ حسین انصاری؛ علی شهیدی

8.

بررسی رابطه بین فرآیندهای هیدرولوژیک بارش، تبخیر و جریان رودخانه با استفاده از مدل سری‌های زمانی خطی (مطالعه موردی: حوضه های غرب دریاچه ارومیه)

صفحه 85-101
مجتبی مروج؛ کیوان خلیلی؛ جواد بهمنش

9.

مطالعه محتوای برخی عناصر غذایی در ریشه و دانه ارقام گندم تلقیح شده با آزوسپیریلوم و قارچ مایکوریزا

صفحه 102-113
مجید جیریایی؛ اسفندیار فاتح؛ امیر آینه بند؛ ابراهیم سپهر

10.

تغییرات مکانی و زمانی برخی عناصر سنگین در غبارات اتمسفری منطقه لنجانات اصفهان

صفحه 114-125
نجمه نمازی؛ محمد حسن صالحی؛ جهانگرد محمدی

11.

استفاده از متغیرهای محیطی برای بررسی کیفیت نمونه برداری در نقشه برداری خاک

صفحه 126-138
اعظم جعفری؛ نورایر تومانیان؛ روح الله تقی زاده

12.

بررسی توان جابجایی ماسه توسط باد در دشت شیله سیستان

صفحه 139-150
سکینه پورمند؛ احمد غلامعلی زاده آهنگر؛ عبدالحمید دهواری

13.

ارزیابی خطرپذیری آلودگی عناصر سنگین در خاک ها و برخی محصولات کشاورزی در اطراف شهر و مناطق صنعتی زنجان

صفحه 151-163
علی افشاری؛ حسین خادمی؛ شمس الله ایوبی

14.

مقایسه‌ نکویی شاخص‌های آماری مختلف برای ارزیابی مدل‌های نفوذ آب به خاک

صفحه 164-175
سلمان میرزائی؛ شجاع قربانی دشتکی؛ حبیب خداوردیلو

15.

تأثیر کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی فسفاتی و روی بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم لوبیا چیتی

صفحه 176-187
محمود محمدی؛ محمدجعفر ملکوتی؛ کاظم خاوازی؛ فرهاد رجالی؛ محمد حسین داوودی

16.

جذب سطحی بور توسط کانی مسکوویت به عنوان تابعی از pH ، قدرت یونی محلول و نوع کاتیون

صفحه 188-197
فریده زارع پور؛ محسن حمیدپور؛ حسین شیرانی؛ محمد حشمتی؛ سید جواد حسینی فرد

17.

تأثیر قارچ‌ میکوریز آربسکولار و تنش خشکی بر جذب برخی عناصر غذایی ماکرو توسط سه ژنوتیپ تره با مشخصات ریشه‌ای متفاوت

صفحه 198-209
نسترن قاسم جوکار؛ حبیب نادیان؛ بیژن خلیل مقدم؛ مختار حیدری؛ محمد حسین قرینه

18.

تأثیر منابع نیتروژن و فسفر بر خصوصیات شیمیایی خاک و غلظت عناصر در آفتابگردان(Helianthus annuus L.)

صفحه 210-224
علیرضا یدوی؛ زینب یوسف پور

19.

ارزیابی و مقایسه مکانی- زمانی مدل MM5 با استفاده از الگوریتم تشابه

صفحه 225-238
نگار سیابی؛ سید حسین ثنایی نژاد؛ بیژن قهرمان

20.

بکارگیری تبدیل موجک گسسته برای تحلیل روند و شناسایی الگوهای نوسانی دما (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک مشهد)

صفحه 239-249
علیرضا عراقی؛ محمد موسوی بایگی؛ سیدمجید هاشمی نیا


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب