1.

دیدگاه بوردیو در باب میدان آموزش: فراسوی دیدگاه های تضاد و کارکردگرایی

صفحه 5-25
فردین محمدی

2.

تعلیم و تربیت به مثابه «بیلدونگ» در پدیدارشناسی هگل

صفحه 26-47
سعید آزادمنش؛ خسرو باقری نوع پرست؛ میثم سفیدخوش؛ نرگس سجادیه

3.

تحلیل معنای کنشگری معلم در مقالات مجله رشد معلم: مبتنی بر رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف

صفحه 47-65
مرضیه عالی؛ ایوب داودی

4.

سازواری یا ناسازواری تربیت و سیاست؛ خوانش انتقادی نظریه‌های فضیلت‌گرایی، قدرت‌گرایی و انتقادی

مجتبی همتی فر؛ بختیار شعبانی ورکی؛ جمیله علم الهدی؛ شریف لک زایی

5.

بازتبیین دیدگاه شفلر در باب استعدادهای آدمی در پرتوی نقدهای صورت گرفته: احتیاط، انعطاف و پویایی در انتساب استعداد

صفحه 88-111
نرگس سجادیه؛ زکریا حسینی

6.

رویکردهای مختلف به تدریس نظریه ها در برنامه درسی آموزش عالی

صفحه 113-129
مقصود امین خندقی؛ اعظم محمدزاده قصر

7.

فلسفه نوشتار از دیدگاه دریدا و پیامدهای آن در تعلیم و تربیت

بهمن کریم زاده؛ مراد یاری دهنوی؛ خسرو باقری نوع پرست؛ حمیدرضا علوی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.