آمار

تعداد نشریات51
تعداد شماره‌ها1,992
تعداد مقالات20,500
تعداد مشاهده مقاله25,570,435
تعداد دریافت فایل اصل مقاله15,387,164

1.

اثر اختلاط علف‌کش‌ کلوپیرالید با سایر علف‌کش‌‌ها روی علف‌های‌هرز و عملکرد ریشه چغندرقند (Beta vulgaris)

صفحه 266-275
حمید افضل نیا؛ علیرضا قائمی؛ محمد بازوبندی؛ علیرضا باقری

2.

ارزیابی مقاومت برخی ارقام گوجه فرنگی نسبت به نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne javanica) در شرایط گلخانه

صفحه 276-285
بهاره رمضانی؛ عصمت مهدیخانی مقدم؛ حمید روحانی

3.

ارزیابی مقاومت ایجاد شده توسط قارچهای مایکوریزی آربوسکولار(AMF) علیه نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne javanica) در گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.)

صفحه 286-293
مرتضی قربانی؛ حمید روحانی؛ عصمت مهدیخانی مقدم؛ یونس رضائی دانش؛ امین میرشمسی کاخکی

4.

استفاده از منحنیهای هماثر در بررسی اثر افزایشی، همافزایی و همکاهی اختلاط علفکشهای کلوپیرالید و گلایفوسیت در کنترل علف هرز تلخه

صفحه 294-300
مجید عباس پور؛ علی اصغر چیت بند؛ محمد رضا ملک آرا؛ حسین توکلی

5.

مقاومت برخی ارقام و لاین های پیشرفته گندم نسبت به زنبور ساقه خوار غلات Cephus pygmaeus L. Hym: Cephidae

صفحه 301-307
عباس خانیزاد؛ وریا ویسانی؛ حسن احمدی

6.

رفتار تخاصمی درون گونه ای موریانه زیرزمینی Microceroterms diversus Silvestri (Isoptera: Termitidae)

صفحه 308-315
مرجان اختلاط؛ بهزاد حبیب پور؛ فرهان کچیلی

7.

مطالعه تغییرات فصلی شب پره خوشه خوار انگور Lobesia botrana Lep: Tortricidae)) و تاثیر غلظت‌های فرمون جنسی و رقم انگور میزبان در میزان جلب حشرات کامل در استان کردستان

صفحه 316-323
جواد ناظمی رفیع؛ پیتر ویتزگال؛ امین صادقی

8.

تعیین رابطه بانک بذر و گیاهچه علف هرز اویارسلام (Cyperus spp) بر اساس روابط ژئواستاتیک

صفحه 324-332
معصومه نعمت پور؛ همت اله پیردشتی؛ محمد یعقوبی خانقاهی

9.

ارزیابی تأثیر حشره‌کش فیپرونیل در کنترل کرم ساقه‌خوار نواری برنج ) (Chilo suppressalis Walker در شالیزار

صفحه 333-341
فرزاد مجیدی شیل سر؛ مهرداد عمواقلی طبری؛ محمدعلی امینی خلف بادام

10.

بررسی خواب و تأثیر برخی عوامل محیطی بر جوانه زنی بذر علف هرز دِرنه (Echinochloa colona (L.) Link.)

صفحه 342-350
الهام الهی فرد؛ سجاد میجانی؛ سیروس خیراندیش؛ ابراهیم کازرونی منفرد؛ سمیه تکاسی

11.

بررسی اثر تاریخ کاشت، ارقام و علف کش ها بر گونه های مختلف علف هرز و عملکرد سویا (Glycine max L.)

صفحه 351-367
رحمان خاکزاد؛ رضا ولی اله پور؛ عبدالقیوم قلی پوری؛ نورمحمد نظری

12.

مهار زیستی نماتد مرکبات Tylenchulus semipenetrans به وسیله قارچ های آنتاگونیست در شرایط گلخانه

صفحه 368-376
معصومه چاووشی ثانی؛ سالار جمالی؛ حسین طاهری؛ سید اکبر خداپرست

13.

تاثیر دوره های نوری مختلف روی فراسنجه های جدول زندگی کنه میوه خشک Carpoglyphus lactis (L.) (Acari: Carpoglyphidae)

صفحه 377-385
حسین پورعسگری؛ حمید رضا صراف معیری؛ اورنگ کاوسی

14.

اثر دزهای کاهش یافته علف‌کش فورام سولفورون و تراکم کاشت بر عملکرد ذرت (Zea mays L.) و زیست توده علف‌های‌هرز

صفحه 386-394
مریم سمائی؛ مهدی راستگو؛ محمد حسن راشد محصل؛ علی قنبری

15.

ارزیابی ساختار کانوپی خردل وحشی (Sinapis arvensis) در رقابت با گندم (Triticum aestivum)

صفحه 395-398
سید داوود سجادیان؛ سعید جاهدی پور؛ محمد حسن راشد محصل؛ مهدی نصیری محلاتی

16.

شناسایی سرولوژیکی و ملکولی ویروس کوتولگی زرد پیاز و تعیین پراکنش آن در استان های خراسان رضوی و شمالی

صفحه 399-401
مجید شاهی بجستانی؛ بهروز جعفرپور؛ محسن مهرور

17.

مقایسه کمیت و کیفیت روشهای مختلف استخراج دی ان ای از زنبورهای پارازیتوئید جنس Lysiphlebus به روش اسپکتروفتومتری

صفحه 402-406
سمیه رحیمی کلده؛ رضا حسینی؛ جلیل حاجی زاده

18.

abstract

صفحه 36-52

19.

تصویر جلد نشریهسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب