1.

اثرات ریزوسفری لوبیا بر برخی از ویژگی های میکروبیولوژیکی و شیمیایی در خاک های تیمار شده با لجن فاضلاب شهری

دوره 29، شماره 4، پاییز 1394، صفحه 1033-1045
طاهره رئیسی؛ علیرضا حسین پور؛ فایز رئیسی

2.

اثر کرم خاکی بر سرعت نیتریفیکاسیون و آمونیفیکاسیون آرژینین در یک خاک آهکی تیمار شده با لجن فاضلاب شهری

دوره 30، شماره 3، تابستان 1395، صفحه 880-891
هانیه جعفری وفا؛ فایز رئیسی؛ علیرضا حسین پور؛ زهره کریمی

3.

ارزیابی اثر کرم خاکی و لجن فاضلاب شهری بر کیفیت میکروبیولوژیک و بیوشیمیایی خاک با استفاده از روش تجزیه ی چند متغیره

دوره 31، شماره 1، بهار 1396، صفحه 168-178
هانیه جعفری وفا؛ فایز رییسی

4.

ارزیابی کارآیی شش رقم آفتابگردان در استخراج گیاهی سرب از یک خاک حاوی سرب با سابقه بلند مدت

دوره 28، شماره 3، تابستان 1393، صفحه 596-604
محمدرضا نادری؛ عبدالرزاق دانش شهرکی؛ فایز رئیسی

5.

پاسخ کرم خاکی Eisenia fetida به تنش شوری و آلودگی سرب در خاک تیمار شده با کود گاوی

دوره 31، شماره 5، زمستان 1396، صفحه 1355-1370
مینا نظری زاده؛ فایز رئیسی؛ حمیدرضا متقیان

6.

پیامد آلودگی هم‌زمان کادمیم و سرب بر شاخص‌های بیوشیمیایی و میکروبیولوژیکی خاک

دوره 34، شماره 6، زمستان 1399، صفحه 1309-1322
ناهید آزادی؛ فایز رئیسی

7.

جداسازی و ارزیابی ریزوباکتر‌های متحمل به سربِ محرک رشد گیاه از یک خاک حاوی سرب با سابقه بلند مدت

دوره 28، شماره 6، زمستان 1394، صفحه 1238-1249
محمد رضا نادری؛ عبدالرزاق دانش شهرکی؛ فایز رئیسی؛ فرزانه نیکوخواه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.