آمار

تعداد نشریات50
تعداد شماره‌ها1,949
تعداد مقالات20,102
تعداد مشاهده مقاله16,631,855
تعداد دریافت فایل اصل مقاله8,741,182

1.

اثرات ریزوسفری لوبیا بر برخی از ویژگی های میکروبیولوژیکی و شیمیایی در خاک های تیمار شده با لجن فاضلاب شهری

دوره 29، شماره 4، آبان 1394، صفحه 1033-1045
طاهره رئیسی؛ علیرضا حسین پور؛ فایز رئیسی

2.

اثر کرم خاکی بر سرعت نیتریفیکاسیون و آمونیفیکاسیون آرژینین در یک خاک آهکی تیمار شده با لجن فاضلاب شهری

دوره 30، شماره 3، شهریور 1395، صفحه 880-891
هانیه جعفری وفا؛ فایز رئیسی؛ علیرضا حسین پور؛ زهره کریمی

3.

اثر کرم‌خاکی و قارچ میکوریزا بر زیست‌توده میکروبی و فعالیت آنزیمی در خاک‌های آلوده شده به کادمیم در کشت آفتابگردان (Helianthus annuus L.)

دوره 27، شماره 5، دی 1392، صفحه 949-962
فاطمه آقابابایی؛ فایز رئیسی؛ علیرضا حسین پور

4.

اثر متقابل شوری و آلودگی کادمیم بر کادمیم قابل جذب، تنفس و زیست‌توده میکروبی در یک خاک آهکی تیمار شده با بقایای گیاهی

دوره 31، شماره 6، اسفند 1396، صفحه 1623-1636
الهام صادقی؛ فایز رئیسی؛ علیرضا حسین پور

5.

اثر همزمان تلقیح کرم خاکی(Lumbricus terrestris L.) و کاربرد مواد آلی مختلف بر تغییرات زمانی فعالیت آنزیمی یک خاک لوم آهکی

دوره 25، شماره 1، اردیبهشت 1390
فخرالسادات موسوی؛ فایز رئیسی

6.

ارزیابی اثر کرم خاکی و لجن فاضلاب شهری بر کیفیت میکروبیولوژیک و بیوشیمیایی خاک با استفاده از روش تجزیه ی چند متغیره

دوره 31، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 168-178
هانیه جعفری وفا؛ فایز رئیسی

7.

ارزیابی تعدادی از عصاره گیرهای شیمیایی در برآورد فسفر قابل استفاده لوبیا

دوره 27، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 113-122
طاهره رئیسی؛ علیرضا حسین پور؛ فایز رئیسی

8.

ارزیابی کارآیی شش رقم آفتابگردان در استخراج گیاهی سرب از یک خاک حاوی سرب با سابقه بلند مدت

دوره 28، شماره 3، شهریور 1393، صفحه 596-604
محمدرضا نادری؛ عبدالرزاق دانش شهرکی؛ فایز رئیسی

9.

ارزیابی ناپایداری مواد آلی (Ripening) خاک‌های آلی (هیستوسولز) جنوب غربی شهرکرد

دوره 28، شماره 6، اسفند 1394، صفحه 1204-1216
جواد گیوی؛ فایز رئیسی؛ فرشته دهقانی

10.

اهمیت نسبی حضور و عدم حضور ریشه ی گیاه در تغییرات نسبت فعالیت آنزیمی به کربن بیوماس میکروبی خاک‌های شور و غیر شور

دوره 24، شماره 6، بهمن 1389
مژگان بویراحمدی؛ فایز رئیسی؛ جهانگرد محمدی

11.

برهمکنش منبع نیتروژن و تنش خشکی در مرحله گلدهی ذرت بر جذب و کارایی نیتروژن و فسفر

دوره 26، شماره 5، دی 1391، صفحه 1190-1199
سیف اله فلاح؛ فایز رئیسی

12.

پاسخ کرم خاکی Eisenia fetida به تنش شوری و آلودگی سرب در خاک تیمار شده با کود گاوی

دوره 31، شماره 5، دی 1396، صفحه 1355-1370
مینا نظری زاده؛ فایز رئیسی؛ حمیدرضا متقیان

13.

پویایی کربن خاک در مراتع طبیعی تحت چرا و قرق در سه اکوسیستم مرتعی کوه‌های زاگرس مرکز‌ی

دوره 28، شماره 4، آبان 1393، صفحه 742-753
مریم ریاحی سامانی؛ فایز رئیسی

14.

پیامد آلودگی هم‌زمان کادمیم و سرب بر شاخص‌های بیوشیمیایی و میکروبیولوژیکی خاک

دوره 34، شماره 6، بهمن 1399، صفحه 1309-1322
ناهید آزادی؛ فایز رئیسی

15.

تأثیر تغییر کاربری اراضی از مرتع به زمین زراعی بر شاخص‌های میکروبیولوژیکی و بیوشیمیایی خاک

دوره 25، شماره 3، شهریور 1390
علی بهشتی آل آقا؛ فایز رئیسی؛ احمد گلچین

16.

تأثیر منبع و مقدار نیتروژن بر روند فعالیت آنزیمی یک خاک آهکی تحت کشت ذرت علوفه‌ای

دوره 23، شماره 4، آبان 1388
میترا فریدونی ناغانی؛ فایز رئیسی؛ سیف اله فلاح

17.

تاثیر آتش سوزی مراتع بر ویژگی های فیزیکی خاک و پارامترهای نفوذ آب با استفاده از آنالیز تجزیه به مولفه های اصلی

دوره 28، شماره 5، دی 1394، صفحه 964-975
جلال حیدری؛ شجاع قربانی دشتکی؛ فایز رئیسی؛ پژمان طهماسبی

18.

تجزیه‌پذیری برخی پسماندهای گیاهی و پیامد کاربرد آنها بر تنفس و زیست توده میکروبی، و فعالیت آنزیمی خاک

دوره 25، شماره 4، آبان 1390
فایز رئیسی؛ فاطمه آقابابایی

19.

تغییر در قابلیت استفاده و اجزاء مس در ریزوسفر گندم ((Triticum aestivum L. در تعدادی از خاک‌های آهکی

دوره 26، شماره 6، اسفند 1391، صفحه 1492-1504
حمیدرضا متقیان؛ علیرضا حسین‌پور؛ جهانگرد محمدی؛ فایز رئیسی

20.

جداسازی و ارزیابی ریزوباکتر‌های متحمل به سربِ محرک رشد گیاه از یک خاک حاوی سرب با سابقه بلند مدت

دوره 28، شماره 6، اسفند 1394، صفحه 1238-1249
محمدرضا نادری؛ عبدالرزاق دانش شهرکی؛ فایز رئیسی؛ فرزانه نیکوخواه

21.

زیست پالایی خاک آلوده به نفت خام مسن به روشﻫﺎی افزایش بیولوژیک و گیاه پالایی

دوره 26، شماره 4، آبان 1391، صفحه 908-921
سعیده رجایی؛ فایز رئیسی؛ سید مهدی سیدی

22.

مطالعه جمعیت و شاخص های رشد کرم خاکی Lumbricus terrestris L. در یک خاک شور شده با نمک کلرید سدیم و اهمیت مواد اصلاحی آلی در تعدیل اثر شوری

دوره 24، شماره 6، بهمن 1389
فاطمه نعمتی؛ فایز رئیسی؛ علیرضا حسین پور

23.

نقش کمپوست در تعدیل اثرات کادمیم بر تنفس و بیوماس میکروبی، و فعالیت فسفاتازهای خاک

دوره 25، شماره 1، اردیبهشت 1390
لیلا دیانی؛ فایز رئیسیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب