1.

اثرات کشندگی امواج مایکروویو روی حشرات کامل سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات .Callosobruchus maculatus Fabricius (Coleoptera: Bruchidae)

دوره 31، شماره 1، بهار 1396، صفحه 20-28
شهربانو صبوری؛ غلامحسین مروج؛ حسین صادقی نامقی؛ محبت محبی

2.

اثر فعالیت‌های کشاورزی بر تنوع و فراوانی عنکبوت‌ها در مزارع گندم استان‌های خراسان‌رضوی و شمالی

دوره 26، شماره 2، تابستان 1391
علیرضا خداشناس؛ علیرضا کوچکی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ حسین صادقی نامقی؛ مهدی نصیری محلاتی

3.

اولین گزارش Endaphis perfidus Keiffer (Diptera: Cecidomyiidae) به‌عنوان پارازیتوئید داخلی شته انار (Aphis punicae Pass.) در ایران

دوره 26، شماره 2، تابستان 1391
( مقاله کوتاه)حسین صادقی نامقی؛ مجتبی حسینی؛ نجیبه‌ جلالی مقدم

4.

اولین گزارش Gonia ornata Meigen 1826 (Diptera: Tachinidae) پارازیتوئید لارو Agrotis sp. (Lepidoptera: Noctuidae) در ایران

دوره 26، شماره 1، بهار 1391
(مقاله کوتاه پژوهشی)حسین صادقی نامقی؛ قربانعلی اسدی

5.

اولین گزارش دو گونه کنه تارتن (Acari: Tetranychidae) در ایران

دوره 26، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 343-344
فرحناز درمیانی؛ حسین صادقی نامقی

6.

اولین گزارش زنبور گرده‌افشان Hym.: Megachilidae)) ( diadema (Latreille, 1809 Anthidium از ایران

دوره 25، شماره 4، زمستان 1390
(مقاله کوتاه پژوهشی)مرتضی راسخ عادل؛ حسین صادقی نامقی؛ مجتبی حسینی

7.

بررسی پویایی جمعیت شته ی رز Macrosiphum rosae L.)) روی ارقام مختلف گل رز (Rosa hybrida) و تنوع زیستی شکارگرهای آن در مشهد

دوره 30، شماره 1، بهار 1395، صفحه 164-173
مهناز کیخسروی؛ حسین صادقی نامقی؛ مجتبی حسینی؛ غلام حسین مروج

8.

تغییرات زمانی و مکانی مقادیر شاخص‌های تنوع زیستی مگس‌های سیرفیده (Dip.: Syrphidae) درتعدادی از بوم نظام‌های کشاورزی استان کرمان

دوره 29، شماره 1، بهار 1394، صفحه 79-87
زهره خسرویان چترودی؛ حسین صادقی نامقی؛ مجتبی حسینی

9.

تنوع گونه ای خانواده سیرفیده(Diptera: Syrphidae) در بوم نظام‌های کشاورزی شهرستان نیشابور

دوره 22، شماره 2، بهار 1387
مهدی حسینی؛ حسین صادقی نامقی

10.

شته‌های گال‌زای صنوبر در استان خراسان رضوی با معرفی دو گونه جدید برای فون ایران

دوره 32، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 221-229
اکرم نجمی؛ حسین صادقی نامقی؛ لیدا فکرت

11.

کنه‌های خاکزی راسته‌ی میان‌استیگمایان (Acari: Mesostigmata) در شهرستان مشهد

دوره 30، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 744-753
پروین عباس پور؛ حسین صادقی نامقی؛ لیدا فکرت

12.

گرده‌شناسی عسل تولیدی زنبور عسل (Apis mellifera L.) در استان سمنان

دوره 35، شماره 1، بهار 1400، صفحه 57-67
محمد نیکنام؛ حسین صادقی نامقی؛ حسن نظریان

13.

)گزارش کوتاه پژوهشی( اولین گزارش وجود گونه Feltiella acarisuga Vallot (Diptera: Cecidomyiidae) درایران

دوره 28، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 434-436
ارش هنرمند؛ حسین صادقی نامقی؛ لیدا فکرت

14.

محاسبه دمای پایه و بررسی روند تغییرات تعداد نسل کرم سیب(Cydia pomonella) ، با استفاده از مدل درجه-روز در شهرستان چناران

دوره 34، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 207-217
مهدی حلمی جدید؛ محمد موسوی بایگی؛ حسین صادقی نامقی

15.

معرفی برخی از کنه‌های شکارگر بالاخانواده‌های Bdelloidea، Erythraeoidea و Raphignathoidea در باغ‌های میوه دانه‌دار شهرستان مشهد، ایران

دوره 27، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 417-426
سعید پاک‌طینت سئیج؛ حسین صادقی نامقی؛ مجتبی حسینی؛ سعید هاتفی

16.

معرفی تعدادی از کنه‌های خانواده اریوفیده Acari: Prostigmata: Eriophyidae)) مرتبط با علف‌های هرز در استان خراسان رضوی

دوره 27، شماره 1، بهار 1392، صفحه 101-110
سمیرا سینایی؛ حسین صادقی نامقی؛ مهدی مدرس اول

17.

معرفی کنه های بی استیگمات و اریباتید (Acari: Sarcoptiformes) مرتبط با مواد غذایی انباری در شهرستان مشهد

دوره 30، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 242-250
زهره خالق آبادیان؛ حسین صادقی نامقی؛ فریبا اردشیر؛ محمد علی اکرمی؛ سعید هاتفی

18.

معرفی کنه های شکارگر مزواستیگمات و پرواستیگمات (Acari: Mesostigmata, Trombidiformes) مرتبط با مواد غذایی انباری در مشهد

دوره 28، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 555-564
زهره خالق آبادیان؛ حسین صادقی نامقی؛ فریبا اردشیر؛ علیرضا نعمتی؛ سعید هاتفی

19.

(مقاله کوتاه پژوهشی )گزارش های جدید برای فون قاب بالان شکارگر(Col.: Carabidae) در ایران

دوره 28، شماره 1، بهار 1393، صفحه 151-153
مجتبی حسینی؛ حسین صادقی نامقی؛ آرزو حیدرزاده

20.

(مقاله کوتاه پژوهشی) نخستین گزارش سه گونه پشه ی گالزا (Diptera: Cecidomyiidae) از ایران

دوره 28، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 267-269
محمود جغتایی؛ حسین صادقی نامقی؛ مجتبی حسینیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.