1.

اثر شوری و درجه حرارت بر خصوصیات جوانه زنی، رشد گیاهچه، محتوای سدیم و آب علف‌هرز مهاجم خربزه وحشی

دوره 27، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 452-458
سیما سهرابی؛ علی قنبری؛ محمدحسن راشد محصل؛ مهدی نصیری محلاتی؛ جاوید قرخلو

2.

اثر فعالیت‌های کشاورزی بر تنوع و فراوانی عنکبوت‌ها در مزارع گندم استان‌های خراسان‌رضوی و شمالی

دوره 26، شماره 2، تابستان 1391
علیرضا خداشناس؛ علیرضا کوچکی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ حسین صادقی نامقی؛ مهدی نصیری محلاتی

3.

ارزیابی اثرات اختلاط علف کش های فورام سولفورون و نیکوسولفورون با توفوردی + ام سی-پی آ در کنترل علف های هرز تاج خروس ریشه قرمز و سلمه تره

دوره 28، شماره 1، بهار 1393، صفحه 66-78
وحید سرابی؛ علی قنبری؛ محمدحسن راشد محصل؛ مهدی نصیری محلاتی؛ مهدی راستگو

4.

ارزیابی ساختار کانوپی خردل وحشی (Sinapis arvensis) در رقابت با گندم (Triticum aestivum)

دوره 27، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 395-398
(مقاله کوتاه پژوهشی)سید داوود سجادیان؛ سعید جاهدی پور؛ محمدحسن راشد محصل؛ مهدی نصیری محلاتی

5.

بررسی امکان بهبود کارایی علف کش گلیفوسیت در کنترل علف های هرز در آب های کلسیم دار با مدیریت حاصلخیزی خاک

دوره 28، شماره 1، بهار 1393، صفحه 106-114
مسعود آزاد؛ ابراهیم ایزدی دربندی؛ محمدحسن راشد محصل؛ مهدی نصیری محلاتی

6.

بررسی برخی خصوصیات مورفولوژیکی مؤثر در افزایش قدرت رقابتی گندم (Trticum aestivum) در رقابت با علف هرز بروموس (Bromus japonicus)

دوره 25، شماره 2، پاییز 1390
منصور سارانی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ مهدی نصیری محلاتی؛ اسکندر زند

7.

بررسی چگونگی پاسخ جودره (Hordeum spontaneum) و گندم (Triticum aestivum) به علف‎کش‌های مختلف در شرایط گلخانه‌ای

دوره 26، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 278-287
سید احمد حسینی؛ محمد حسن راشد محصل؛ مهدی نصیری محلاتی؛ کمال حاج محمدنیا قالی‏ باف

8.

بررسی فنولوژی فیکاریا (Ranunculus ficaria) و اثر عمق کاشت بر سبز شدن ریشه‌های غده‌ای آن

دوره 28، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 285-291
سیما سهرابی؛ محمد حسن راشد محصل؛ مهدی نصیری محلاتی

9.

بررسی منحنی کاتسکی و پارامترهای فلورسانس کلروفیل تحت تأثیر دو علف کش کلودینافوپ و Dicamba+2, 4-D

دوره 29، شماره 1، بهار 1394، صفحه 32-42
زینب اورسجی؛ محمد حسن راشد محصل؛ احمد نظامی؛ مجید عباسپور؛ مهدی نصیری محلاتی

10.

پاسخ علف های هرز سوروف [Echinochloa crus-galii (L.) P. Beauv.] و گاوپنبه (Abotilon theophrasti Medicus.) به علف کش های گلیفوسیت و نیکوسولفورون در شرایط گلخانه ای

دوره 25، شماره 2، پاییز 1390
کمال حاج محمدنیا قالی باف؛ محمد حسن راشد محصل؛ مهدی نصیری محلاتی؛ اسکندر زند

11.

تأثیر نیترات آمونیم بر بازدارندگی بی‌کربنات سدیم آب مخزن سمپاش در کارآیی علف‌کش‌های گلیفوسیت و نیکوسولفورون روی علف‌های هرز سوروف و گاوپنبه

دوره 28، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 292-301
کمال حاج محمدنیا قالی باف؛ محمد حسن راشد محصل؛ مهدی نصیری محلاتی؛ اسکندر زند

12.

تاثیر انواع و مقادیر کودهای معدنی بر مدیریت علف هرز انگل گل جالیز (Orobanche aegyptica) درگوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum

دوره 28، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 184-193
کبری اروجی؛ محمدحسن راشدمحصل؛ پرویز رضوانی مقدم؛ مهدی نصیری محلاتی

13.

تاثیر طول دوره تداخل علف های هرز بر درصد و کارایی جذب فسفر و پتاسیم سیاهدانه (Nigella sativa L.) و علف های هرز آن

دوره 26، شماره 1، بهار 1391
رضا قربانی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ مهدی نصیری محلاتی

14.

فنولوژی، مورفولوژی و عملکرد دو گونه سوروف

دوره 28، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 346-360
المیرا محمدوند؛ علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ عباس شهدی‌کوملهContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.