1.

اثر تنش شوری بر رشد، فتوسنتز، تبادلات گازی و فلئورسانس کلروفیل در ارقام چغندرقند (Beta vulgaris L.) در مرحله گیاهچه ای تحت شرایط کنترل شده

دوره 12، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 621-631
نفیسه اسدی نسب؛ پیمان حسیبی؛ حبیب اله روشنفکر؛ موسی مسکر باشی

2.

اثر خاک‌ورزی بین ردیفی بر عملکرد و کارآیی مصرف آب چغندرقند

دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 313-323
احمد حیدری

3.

اثر کودهای آلی در تراکم جمعیت نماتد سیستی چغندرقند Heterodera schachtii Schmidt 1871

دوره 31، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 475-487
ندا هلالات؛ مهدی نصراصفهانی؛ مجید اولیا

4.

ارزیابی تحمل برخی گیاهان زراعی به بقایای علف کش تری بنورون متیل (گرانستار) در خاک

دوره 26، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 362-369
ابراهیم ایزدی دربندی؛ محمدحسن راشد محصل؛ قدریه محمودی؛ معصومه دهقان

5.

بررسی مقاومت 12 ژنوتیپ چغندرقند به شته ریشه Pemphigus fuscicornis Koch (Hem.: Aphididae) و ارزیابی تأثیر آن بر کاهش عیار قند

دوره 32، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 215-220
امیر محسنی امین

6.

بررسی مقاومت ارقام تجاری چغندرقند به علف هرز سس (Cuscuta campestris)

دوره 11، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 208-214
فرنوش فلاح پور؛ علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ ماهرخ فلاحتی رستگار

7.

تأثیر امواج فراصوت بر استخراج قند و خواص مکانیکی چغندرقند

دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 144-153
کبری هدایتی؛ باقر عمادی؛ مهدی خجسته پور؛ شهرام بیرقی طوسی

8.

تأثیر کاربرد ویناس و افزودنی نیتروژن و فسفر بر رشد و عملکرد گیاه گوجه‌فرنگی

دوره 30، شماره 1، بهار 1395، صفحه 11-18
احمد گلچین؛ امین وطنی؛ فاطمه رخش

9.

رابطه اجزای آناتومیکی ریشه با مقاومت در ژنوتیپ‏های چغندرقند به نماتد سیست Heterodera schachtii Schmidt 1871

دوره 32، شماره 1، بهار 1397، صفحه 147-156
لیلا مطییان؛ مهدی نصراصفهانی؛ مجید اولیا

10.

ردیابی ویروس سوختگی سیاه برگ چغندر (Beet black scorch virus) و سایر ویروس‌های خاک‌زاد همراه و تعیین برخی خصوصیات مولکولی آن‌ها

دوره 33، شماره 3، زمستان 1398، صفحه 245-258
جمشید سلطانی ایدلیکی؛ محسن مهرور؛ محمد زکی عقل؛ سید باقر محمودی؛ منصور صلاتی

11.

شناسایی مولکولی ویروس ایرانی پیچیدگی بوته چغندرقند مرتبط با لوبیا در استان زنجان

دوره 30، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 654-663
وحید حسینی؛ امید عینی

12.

شناسایی و بررسی مولکولی جدایه‌ای از ویروس زردی چغندر قند (Beet yellows virus) در استان خراسان رضوی

دوره 29، شماره 1، بهار 1394، صفحه 55-59
محدثه گرامی؛ محسن مهرور؛ محمد زکی عقل

13.

کاربرد تبدیل هاف تعمیم‌یافته در تشخیص گیاه چغندرقند از علف هرز با استفاده از ماشین‌بینایی

دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 73-85
عادل بخشی پور زیارتگاهی؛ عبدالعباس جعفری؛ یحیی امام؛ سیدمهدی نصیری؛ سعادت کامگار؛ داریوش زارع

14.

کاربرد فناوری ردیابی ایزوتوپی در مدیریت کود نیتروژنی در گیاه چغندرقند

دوره 27، شماره 1، بهار 1392، صفحه 61-69
میر احمد موسوی شلمانی؛ علی خراسانی؛ نجات پیرولی بیرانوند؛ مجید نوری محمدیه؛ علی اسکندری؛ سید محمود محاطیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.