1.

آب و چشم‌‏انداز آن در منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا)

دوره 7، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 33-44
فاطمه عسکری بزایه؛ رویا محمدزاده؛ یدالله آذرین فر

2.

از سیاست مدرن تا سیاست پسامدرن (تأثیر تطورات مفهومی سیاست بر حوزه جامعه‏ شناسی سیاسی تطبیقی)

دوره 1، سال سوم، شماره2، پاییز و زمستان 1385
عبدالحسین کلانتری

3.

تبیین جایگاه نسبیت گرایی معرفتی در شناخت اثرات سیاست در تولید فضای جغرافیایی

دوره 3، شماره 2، بهار 1397، صفحه 93-114
احسان لشگری تفرشی

4.

تبیین ژئوپلیتیک منظر شهری؛رابطه قدرت و سیاست با نمادسازی شهری

دوره 1، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 1-28
عبدالوهاب خوجم لی؛ زهرا احمدی پور؛ محمدرضا حافظ نیا؛ محمدرضا پورجعفر

5.

جستاری نوین در تبیین اثرات روش شناسی اثبات‌گرا در شناخت رابطۀ سیاست و فضا در پرتو مفهوم مقیاس

دوره 2، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 145-169
احسان لشگری تفرشی

6.

شاخصه‌های شناخت روایات تقیه سیاسی

دوره 51، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 9-26
ندا اکبری؛ سید محمد مرتضوی؛ ایوب اکرمی

7.

شاخصی یکپارچه بر مبنای مسائل هیدرولوژی، محیط‌‌زیست، معیشت و سیاست‌گذاری: شاخص پایداری حوضه (ترجمه)

دوره 6، شماره 2، پاییز 1398، صفحه 69-76
مهسا رحمانی

8.

شناسایی و تبیین استلزامات کارکردی نظام نوآوری فناورانه کشاورزی

دوره 31، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 196-206
روح اله ماقبل؛ کریم نادری مهدیی؛ احمد یعقوبی فرانی؛ مهدی محمدی

9.

کار آمدی در آموزه های نهج البلاغه

دوره 39، شماره 2، پاییز 1386، صفحه 9-38
بهرام اخوان کاظمی

10.

کارکرد سیاسی اسطورة آفرینش نمونة نخستین انسان در شاهنامه

دوره 48، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 63-79
تیمور مالمیر؛ ناصر محبی

11.

نظریه ساختار ژئوپلی نومیک نظام جهانی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1400
حسن نورعلی؛ زهرا پیشگاهی فردContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.