آمار

تعداد نشریات50
تعداد شماره‌ها1,949
تعداد مقالات20,119
تعداد مشاهده مقاله16,728,344
تعداد دریافت فایل اصل مقاله8,788,551

1.

Locating the Rural Waste Landfills by Using Integrating Multi-Criteria Decision-Making Model in GIS Environment (Case Study: Shahrekord County)

دوره 4، شماره 4، خرداد 2016، صفحه 57-75
Masoud Safeepour؛ Sadegh Mokhtari Chelche؛ Seyyed Reza Hosseini؛ Ismaiel Soleymanirad

2.

The Effects of Land use Location on Rural Construction in Bojnourd County

دوره 4، شماره 2، شهریور 2015، صفحه 173-185
Aliakbar Anabestani؛ Lida Moghaddasi

3.

ارزیابی موقعیت سامانه‌های آبیاری بارانی اجرا شده با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: دشت زنجان)

دوره 33، شماره 4، آبان 1398، صفحه 565-578
پیمان مرادزاده؛ حسن اوجاقلو؛ محمد قبائی سوق

4.

ارزیابی و مکان‌یابی کاربری پارک‌های شهری منطقۀ 9 شهرداری مشهد با استفاده از تحلیل شبکه (Network Analysis)

دوره 2، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 1-14
محمّد اجزاء شکوهی؛ فرزانه رزّاقیان

5.

تحلیل فضایی‌- مکانی جایگاه‌های پمپ بنزین و تعیین مکان بهینۀ احداث جایگاه‌های جدید با استفاده از GIS و MCDM (مطالعۀ موردی: منطقۀ 6 شهرداری تهران)

دوره 3، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 161-175
یعقوب مردای؛ نرگس نظری؛ محمدرضا بسحاق؛ حمزه رحیمی

6.

تحلیل مکان‌یابی مرکز لجستیک کشاورزی در استان اصفهان با رویکرد حداقل‌سازی هزینه‌های شبکه لجستیک در محیط GIS

دوره 35، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 31-45
اعظم جلائی پیکانی؛ نعمت اله اکبری؛ بابک صفاری

7.

تحلیلی بر مکان‌یابی پایانه مسافربری روستایی در شهرها با استفاده از روش ترکیب خطی وزنی (WLC) و مدل الکترا (مطالعه موردی: شهر مشکین‌شهر)

دوره 6، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 81-101
هادی حکیمی؛ زهرا رضازاده؛ رقیه عسکرنژاد

8.

مکان‌یابی بازارهای محلی روستایی (مطالعۀ موردی: مراکز دهستان استان خراسان رضوی)

دوره 20، شماره 4، دی 1401، صفحه 206-175
فرحناز اکبراقلی

9.

مکان‌یابی بهینه ایستگاه‌های آتش‌نشانی در شهر مشهد

دوره 3، شماره 3، آذر 1393، صفحه 107-128
محمد اجزاء شکوهی؛ حمید شایان؛ محمد هادی درودی

10.

مکان‌یابی سایت اسکان موقت در برابر زلزله در شهرها (مطالعۀ موردی: شهر زاهدان)

دوره 4، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 155-173
خدیجه نارویی؛ اسماعیل آقائی زاده

11.

مکان‌یابی محل دفن مناسب پسماندها در سکونتگاه‌های روستایی (مطالعه موردی: نقاط روستایی شهرستان خواف)

دوره 2، شماره 2، شهریور 1392
علی اکبر عنابستانی؛ مهدی جوانشیری

12.

مکان‌یابی مراکز اسکان و امداد از منظر مدیریت بحران با ترکیب تکنیک TOPSIS و روش AHP-GIS در شهر سبزوار

دوره 3، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 107-126
محمد رضا اخوان عبدالهیان؛ مسعود تقوایی؛ حمیدرضا وارثی

13.

مکان‌یابی مراکز شبکه خدمات مشاوره‌ای، فنی و مهندسی کشاورزی با استفاده از مدل مکان‌یابی پوشش بیشینه

دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 221-233
مرتضی زنگنه؛ اسداله اکرم

14.

هدفمندی تعیین اماکن احداث سازه‌های توری-سنگی با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه‌ای (موردمطالعه: شهرستان خرم‌آباد)

دوره 10، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 113-127
وحید بیرانوندی؛ بهار بیشمیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب