1.

بررسی خدمات کتابخانه‌ای برای نابینایان و کم‌بینایان در کتابخانه‌های عمومی ایران و ارائه راهکارهای پیشنهادی به آنها

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 84-108
معصومه امید؛ سید مهدی طاهری؛ مریم صراف زاده

2.

بررسی مؤلفه های برنامه ریزی متناسب فعالیت های فرهنگی کتابخانه های عمومی و ارائه مدلی برای آن

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 248-270
مریم امیدخدا؛ زهرا اباذری؛ زهره میرحسینی؛ نجلا حریری

3.

بررسی وضعیت مثبت اندیشی کتابداران کتابخانه های عمومی شهر مشهد و تأثیر آن بر مهارت های ارتباطی آنها

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ ، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آبان 1400
نرگس افخمی؛ معصومه تجعفری؛ محسن نوکاریزی؛ سید محسن اصغری نکاح

4.

ترمیم شکاف دیجیتالی با گسترش خدمات آموزشی و فرهنگی در کتابخان ههای عمومی

دوره 2، شماره 1، پاییز 1390
یزدان منصوریان

5.

رابطه مهارت‌های ارتباطی کتابداران و کیفیت ارائه خدمات: نقش واسطه‌ای اخلاق حرفه‌ای

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 66-83
رحیم شهبازی؛ ابوالفضل قاسم‌زاده؛ اعظم ابراهیمی

6.

شخصی سازی ارائه خدمات در کتابخانه‌های عمومی از دیدگاه کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهر مشهد

دوره 6، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 227-243
انیس میری؛ مریم سلامی؛ سید عباس مرجانی

7.

شناسایی و تحلیل راهبرد ی عوامل و موانع کاربست مهارت ها یارتباطی در بین کتابداران کتابخانه های عمومی استان خوزستان

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 271-296
محمدرضا شکاری؛ منصور کوهی رستمی

8.

نقش تعدیل‌کننده درگیری مشتریان در خدمات بر رابطه ارزش ادراک‌شده و رضایتمندی با وفاداری مشتریان کتابخانه‌های عمومی (مطالعه موردی: کتابخانه‌های عمومی غرب کشور)

دوره 5، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 221-234
مریم کشوری؛ احسان گرایی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.