1.

امکان‌سنجی ارائه خدمات مؤثر در افزایش توانایی تشخیص اخبار جعلی کاربران در کتابخانه‎های عمومی

دوره 11، شماره 2، دی 1400، صفحه 65-82
زهره عزیزی

2.

بررسی ارتباط مدیریت زمان و آموزش کارکنان کتابخانه‌های عمومی شهر کرمان

دوره 11، شماره 2، دی 1400، صفحه 250-267
سعید غفاری؛ فهیمه قاسمی نژاد؛ شعله زکیانی

3.

بررسی خدمات کتابخانه‌ای برای نابینایان و کم‌بینایان در کتابخانه‌های عمومی ایران و ارائه راهکارهای پیشنهادی به آنها

دوره 11، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 84-108
معصومه امید؛ سید مهدی طاهری؛ مریم صراف زاده

4.

بررسی عوامل تسهیلگر در پیاده‌سازی مدیریت دانش با توجه به نقش متغیر میانجی ساختار سازمانی (نمونه‌پژوهی: کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه)

دوره 12، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 142-165
سلیمان شفیعی؛ محسن جعفری

5.

بررسی مؤلفه های برنامه ریزی متناسب فعالیت های فرهنگی کتابخانه های عمومی و ارائه مدلی برای آن

دوره 10، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 248-270
مریم امیدخدا؛ زهرا اباذری؛ زهره میرحسینی؛ نجلا حریری

6.

ترمیم شکاف دیجیتالی با گسترش خدمات آموزشی و فرهنگی در کتابخان ههای عمومی

دوره 2، شماره 1، آبان 1390
یزدان منصوریان

7.

رابطه مهارت‌های ارتباطی کتابداران و کیفیت ارائه خدمات: نقش واسطه‌ای اخلاق حرفه‌ای

دوره 11، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 66-83
رحیم شهبازی؛ ابوالفضل قاسم‌زاده؛ اعظم ابراهیمی

8.

شخصی سازی ارائه خدمات در کتابخانه‌های عمومی از دیدگاه کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهر مشهد

دوره 6، شماره 2، دی 1394، صفحه 227-243
انیس میری؛ مریم سلامی؛ سید عباس مرجانی

9.

شناسایی میزان استفاده جوانان تحصیلکرده از کتابخانه‌های عمومی شهر مشهد و اهمیت عوامل بازدارنده ازدیدگاه آنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 05 تیر 1401
فرشته کامران طرقی؛ اعظم صنعت جو؛ محسن نوکاریزی

10.

شناسایی و تحلیل راهبرد ی عوامل و موانع کاربست مهارت ها یارتباطی در بین کتابداران کتابخانه های عمومی استان خوزستان

دوره 10، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 271-296
محمدرضا شکاری؛ منصور کوهی رستمی

11.

نقش تعدیل‌کننده درگیری مشتریان در خدمات بر رابطه ارزش ادراک‌شده و رضایتمندی با وفاداری مشتریان کتابخانه‌های عمومی (مطالعه موردی: کتابخانه‌های عمومی غرب کشور)

دوره 5، شماره 1، تیر 1394، صفحه 221-234
مریم کشوری؛ احسان گراییContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.