1.

مطالعه تأثیر کارواکرول، تیمول، بنزیل آدنین و نفتالین استیک اسید بر ریزازدیایی گل لاله واژگون

صفحه 185-197
اسماعیل چمنی؛ زهرا افتخاری؛ علیرضا قنبری؛ حمیدرضا حیدری؛ موسی ارشد

2.

اثر ذرات دی اکسید تیتانیوم نانو و غیر نانو بر گلدهی و صفات مورفوفیزیولوژیک اطلسی ایرانی (Petunia x hybrida) تحت تنش شوری

صفحه 199-212
مریم کمالی؛ محمود شور؛ حسن فیضی

3.

تاثیر محلول‌پاشی برگی روی و بور بر صفات کمی وکیفی میوه توت‌فرنگی رقم اروماس در کشت هیدروپونیک

صفحه 213-226
آرا علی‌نژاد اله‌شاه؛ حسین مرادی؛ حسین صادقی

4.

کاربرد قبل از برداشت کلریدکلسیم، پوترسین و سالیسیلیک اسید بر کیفیت میوه کنارهندی (Ziziphus mauritiana) ژنوتیپ خرمایی

صفحه 227-237
فاطمه شنبه بور بندری؛ سمیه رستگار؛ مصطفی قاسمی

5.

نقش قارچ اندوفیتPirifomospora indica بر میزان گلدهی و پارامترهای رشدی ریشه گیاه توت‌فرنگی در کشت هیدروپونیک

صفحه 239-249
حمیدرضا رحمانی؛ ابراهیم محمدی گل تپه

6.

ارزیابی روش‌های کاربرد اسید هیومیک و نسبت‌های ازت بر خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد توت‌فرنگی (Fragaria ananassa Duch.) رقم پاروس

صفحه 251-261
ماهرخ رستمی؛ علی اکبر شکوهیان

7.

اثر تراکم کاشت و رقم بر خصوصیات مرفولوژیکی، عملکرد و صفات کیفی ریحان (Ocimum basilicum L.) در کشت هیدروپونیک

صفحه 263-272
فرزانه بدخشان؛ فریده صدیقی دهکردی؛ سید محمد حسن مرتضوی

8.

بررسی تأثیرجدایه‌های باکتری Pseudomonas putida بر عملکرد قارچ خوراکی دکمه‌ای سفید (Agaricus bisporus)

صفحه 273-286
مجتبی لطفی؛ محمد فارسی؛ امین میرشمسی کاخکی؛ جواد جانپور

9.

بررسی کاربرد آزالئیک اسید در شرایط تنش شوری بر خصوصیات رویشی و فتوسنتزی گیاه گوجه فرنگی (Lycopersicum esculentum)

صفحه 287-300
مریم حقیقی؛ آتنا شیبانی راد

10.

بهینه‌سازی شرایط کشت درون‌شیشه‌ای پایه رویشی گلابی Pyrodwarf

صفحه 301-310
احمد شریفی؛ آزاده خادم؛ مریم مرادیان؛ سیده مهدیه خرازی

11.

تأثیر شدت نور بر خصوصیات مورفو-فیزیولوژیک و گل‌دهی جعفری آفریقایی و فرانسوی در کشت دیرهنگام

صفحه 311-325
مهری مهدوی فرد؛ عبدالحسین رضایی نژاد؛ صادق موسوی فرد

12.

بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و آنتی‌اکسیدانتی میوه کنار هندی (Ziziphus mauritiana)

صفحه 327-334
شاداب فرامرزی

13.

تاثیر قارچ مایکوریزا بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و تغذیه‌ای پایه فلائینگ دراگون تحت تنش شوری

صفحه 335-344
بهرام عابدی؛ بهنام اسفندیاری

14.

تأثیر ترکیب خاک معدنی توف با بسترهای آلی مرسوم بر برخی ویژگی‌های رشدی و گلدهی آلسترومریا گلدانی

صفحه 345-357
جیران قنبری زاده؛ داود نادری؛ احمد رضا گلپرور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب