1.

بررسی ویژگی های معنایی دوگان ساخت های گویش لری دهلرانی بر اساس نظریه تصویرگونگی

صفحه 1-32
طاهره افشار؛ علی روحی

2.

تحلیل فراگفتمان‌های تعاملی در خطبه‌های نهج‌البلاغه

صفحه 33-58
زهرا حسینی؛ رها زارعی فرد

3.

چندمعنایی واژه‌های پیچیدۀ مختوم به «نامه» در چارچوب صرف ساختی

صفحه 59-98
پریا رزم‌دیده؛ ساره خیرمند

4.

بررسی رابطه ی سن و جنسیت با شیوه‌ی بیان کنش گفتار شکایت در زبان فارسی

صفحه 99-125
سارا عسکری فورگ؛ جلیل الله فاروقی هندوالان

5.

تحلیل بهینگی فرایندهای وقف قرآن

صفحه 127-151
سیما عوض پور؛ محمود بی جن خان

6.

استعاره های عمدی در متون خبری زبان فارسی

صفحه 153-175
مریم مولایی؛ محمد امین صراحی؛ محمد رستم پور

7.

معرفی شیوه های تحلیل یادداشتهای خودکشی و بررسی موردی چندنمونه یادداشت کوتاه فارسی

صفحه 177-202
اعظم استاجی

8.

تحلیل گفتمان موضوعی نهج البلاغه در باب معرفت شناسی عدالت

صفحه 203-225
ابوالفضل مزینانی؛ علی علیزاده؛ علیرضا آزاد

9.

تحلیل عبارات احتیاط‌آمیز در پیکره زبانی آکادمیک فردوسی: مقایسه‌ی دو حوزه علوم انسانی و علوم پایه

صفحه 227-246
عطیه کامیابی گل؛ الهام اخلاقی باقوجری؛ هانیه حبیبی

10.

واکاوی برخی ویژگی‌های سبکی مترجمان ادبی ایران در یک قرن اخیر

صفحه 247-279
محبوبه نورا؛ علی خزاعی فرید

11.

خلاقیت ادبی و زبان‌شناسی شناختی: سنجش زیبایی‌شناسانۀ شعر «قایق کاغذی» گروس عبدالملکیان بر پایۀ نظریۀ هم‌آمیزی مفهومی

صفحه 281-315
مجتبی پردل

12.

بررسی ساخت هجا در گویش مشهدی بر اساس نظریه‌ی همخوان- واکه

صفحه 317-343
سعیده شجاع رضوی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب