1.

بازتبیین دیدگاه شفلر در باب استعدادهای آدمی در پرتوی نقدهای صورت گرفته: احتیاط، انعطاف و پویایی در انتساب استعداد

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 88-111
نرگس سجادیه؛ زکریا حسینی

2.

تبیین ماهیت دوران کودکی در هندسه نظریه اسلامی عمل

دوره 6، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 83-103
سعید آزادمنش؛ نرگس سجادیه؛ خسرو باقری نوع پرست

3.

تحلیل تطبیقی اسناد رسمی نگاشته شده در فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران

دوره 4، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 29-48
نرگس سجادیه

4.

تحلیل فلسفه های تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران از منظر مفهوم تفکر

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 159-180
نرگس سجادیه؛ محمدرضا مدنی فر؛ مراد یاری دهنوی

5.

تعلیم و تربیت به مثابه «بیلدونگ» در پدیدارشناسی هگل

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 26-47
سعید آزادمنش؛ خسرو باقری نوع پرست؛ میثم سفیدخوش؛ نرگس سجادیه

6.

سازه‌گرایی در آموزش تاریخ: ترمیم آسیب‌ها بر اساس هرمنوتیک پل ریکور

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397
علی وحدتی دانشمند؛ نرگس سجادیه؛ افضل السادات حسینی

7.

فهم، پرسش و کلاس درس از منظر گادامر: تبیینی پرسش محور از فرآیند تدریس

دوره 6، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 41-62
نرگس سجادیه؛ سارا طوسیان

8.

نظام تربیت و خود: از آرمان تکوین خود اصیل تا واقعیتی بنام شبه خود

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 5-21
مرضیه عالی؛ نرگس سجادیه

9.

نقد و بررسی رویکرد سواد اخلاقی از منظر عاملیت انسانی

دوره 5، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 88-109
نرگس سجادیه

10.

وحدت اندراجی عقل و دین و الهام بخشی‌های آن برای تربیت‌دینی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 90-117
خسرو باقری؛ نرگس سادات سجادیه؛ محمد خدایاری فرد؛ آزاد محمدی؛ عبدالرحیم گواهی؛ سعید اکبری زرادخانه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.