1.

الگوی نوآورانه بانکداری اجتماعی مبتنی بر تحول دیجیتال در صنعت بانکداری ایران

دوره 14، شماره 2 پاییز و زمستان 1401، اسفند 1401، صفحه 121-149
علی محمودی؛ عباس خمسه؛ مهرداد حسینی شکیب

2.

بررسی تأثیر یادگیری منطقه‌ای در نوآوری بنگاه‌های صنعتی (مورد مطالعاتی: بنگاه‌های صنایع غذایی و صنایع قطعه‌سازی در شهرک صنعتی توس مشهد)

دوره 23، شماره 12، بهمن 1395، صفحه 1-33
هاشم داداش پور؛ صادق سعیدی

3.

بررسی رابطه اجزاء سرمایه فکری با محرک های نوآوری سازمانی

دوره 7، شماره 14، اسفند 1394، صفحه 57-74
محمد محمودی میمند؛ آمنه کیارزم

4.

بررسی رابطه علّیت و تأثیر نوآوری بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب مِنا

دوره 24، شماره 14، آبان 1396، صفحه 22-39
نوا رمضانیان باجگیران؛ مصطفی سلیمی فر؛ علی اکبر ناجی میدانی؛ محمد سلیمی فر

5.

بررسی عوامل ساختاری مؤثر در نوآوری در کارآفرینی روستایی (نمونۀ موردمطالعه: شهرستان فاروج)

دوره 17، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 67-100
محمد رضا دربان آستانه؛ حمید شایان؛ علی اکبر عنابستانی؛ حمداله سجاسی قیداری

6.

بررسی عوامل مؤثر در خلاقیت و نوآوری کتابداران دانشگاهی اصفهان از دیدگاه آنان

دوره 2، شماره 1، آبان 1391
کبری کریمی؛ شکوه تفرشی؛ فرشته سپهر

7.

بررسی متغیرهای موثر بر قدرت علمی و فناوری و ارائه مدل ارزیابی قدرت علمی و فناوری کشورها

دوره 1، شماره 3، آبان 1395، صفحه 29-65
سید جواد موسوی زارع؛ سیّد هادی زرقانی؛ هادی اعظمی

8.

تأثیرگذاری عدالت مراوده ای بر انگیزه برای ارائه ی پیشنهاد با تأکید بر نقش میانجی ارزش نظام پیشنهادها (مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد)

دوره 7، شماره 13، تیر 1394، صفحه 42-70
محمد رسول حشمتی؛ علیرضا خوراکیان؛ یعقوب مهارتی

9.

تاثیر مهاجرت نخبگان بر عرضه نوآوری (رهیافت پانل دیتا)

دوره 0، سال دهم، شماره2، اسفند 1392، صفحه 149-170
ابوالفضل شاه آبادی؛ آمنه جامه بزرگی

10.

تاثیر نوآوری بر بی ثباتی سهم بازار در صنایع غذایی و آشامیدنی ایران (روشLSTR)

دوره 26، شماره 3، آبان 1391، صفحه 204-217
حسین اصغرپور؛ فیروز فلاحی؛ علی دهقانی

11.

ده راهکار برای نوآوری در کار روزانه

دوره 21، شماره 50، 1399، صفحه 24-26
رقیه دهستانی

12.

سنجش تأثیر شاخص رقابت‌پذیری GCI بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و توسعه‌ یافته برگزیده

دوره 23، شماره 12، بهمن 1395، صفحه 65-95
صادق بافنده ایمان دوست؛ علی مفیدی

13.

مروری کوتاه بر جوایز جهانی آب؛ معیارهای مؤثر برای نامزدی کسب جوایز و معرفی نمونه جوایز دریافتی

دوره 2، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 27-34
مژگان ثابت تیموری؛ مجتبی شفیعی؛ ثمانه توکلی امینیان

14.

نقش آفرینی سرمایه اجتماعی سازمانی در گرایش به نوآوری سازمانی در شرکت‌های دانش بنیان (مورد مطالعه: شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران)

دوره 3، شماره 2، مهر 1390، صفحه 28-53
مهران رضوانی؛ محمدتقی طغرایی

15.

نوآوری‌های شفیعی کدکنی در عرصۀ مناظره سرایی

دوره 46، شماره 4، اردیبهشت 1392، صفحه 111-134
محمدرضا روزبه؛ قدرت اله ضرونی

16.

یک مدل پویا برای بررسی ارتباط حقوق مالکیت فکری و پیچیدگی اقتصادی: مطالعه شاخص جدید نوآوری مبتنی بر دانش

دوره 25، شماره 14، مهر 1397، صفحه 157-188
مهلا آقایی؛ سعید ملک الساداتی؛ مصطفی سلیمی فرسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب