1.

بررسی اثر تغییر کاربری اراضی بر هیدروگراف سیل رودخانه کشف‌رود با تحلیل نتایج روش SCS-CN

دوره 34، شماره 1، بهار 1399، صفحه 43-54
مهدی محمودی؛ مهدی هنرمند؛ فرزین ناصری؛ صدیقه محمدی

2.

بررسی شرایط سینوپتیکی و ترمودینامیکی توفان تندری منجر به سیل شدید 28 تیرماه سال 1394 در البرز مرکزی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 127-142
علی اکبر رسولی؛ علی محمد خورشید دوست؛ مجتبی فخاری واحد

3.

بررسی و برآورد سیلاب‌های مسیر رودخانه‌های مئاندری با استناد به تغییرات قوس خمیدگی مسیر رود (مطالعه موردی : رودآجی چای در شمال غرب ایران)

دوره 1، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 39-56
مریم بیاتی خطیبی

4.

پهنه‌بندی حساسیت خطر سیل در حوضه آبخیز رودخانه کشکان با استفاده از دو مدل WOE و EBF

دوره 9، شماره 1، بهار 1399، صفحه 45-60
فهیمه آزادی؛ سید حسن صدوق؛ منیژه قهرودی؛ هیمن شهابی

5.

تحلیل خصوصیات هیدروژئومورفیک حوضه آبریز الندچای به منظور اولویت‌بندی زیر حوضه‌ها از نظر حساسیت سیل خیزی

دوره 9، شماره 1، بهار 1399، صفحه 61-83
محمدحسین رضائی مقدم؛ سید اسدالله حجازی؛ خلیل ولیزاده کامران؛ توحید رحیم پور

6.

تحلیل ریسک مخاطرات چندگانه شهری در اثر سیل و زلزله (مطالعه موردی: منطقه بیست تهران)

دوره 2، شماره 3، پاییز 1392
خدیجه نوروزی خطیری؛ بابک امیدوار؛ بهرام ملک محمدی؛ سجاد گنجه ای

7.

تحلیلی بر آسیب‌پذیری سرمایه‌های معیشتی خانوارهای روستایی در سیل شهرستان آق‌قلا

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1399
بهمن صحنه؛ عبدالمجید نورتقانی

8.

تعیین پهنه سیل گیر با استفاده از GIS و مدل هیدرولیکی HEC-RAS (مطالعه موردی: رودخانه گوهررود در محدوده شهر رشت)

دوره 7، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 41-56
پرویز رضائی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.