1.

آیا این گره کور است؟ تحلیل و ارزیابی برنامه‌های درسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی از منظر شناختی و دانشی

دوره 9، شماره 1، آبان 1398، صفحه 5-26
سمیه سادات آخشیک

2.

ارتباط دانش نظری و عملی معلمان در پارادایم های اجرای برنامه درسی

دوره 6، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 46-68
مقصود امین خندقی؛ اعظم زرقانی؛ بختیار شعبانی ورکی؛ نعمت الله موسی پور

3.

از آموزش تا آزمون: تحلیل مقایسه‌ای آزمون‌های کارشناسی ارشد و دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی با برنامه‌های درسی

دوره 11، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 281-299
سمیه سادات آخشیک؛ رضا رجبعلی بگلو

4.

الگوی پیشنهادی برنامه درسی تربیت اجتماعی اسلامی در دوره متوسطه: رویکردی هنجارین

دوره 6، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 107-127
حمیرا برزیده؛ علیرضا محمودنیا؛ یحیی قائدی؛ سعید ضرغامی

5.

بازشناسی مفهوم و تبیین جایگاه تخیل در برنامه‌های درسی و آموزش با تأکید بر دوره ابتدائی

دوره 011، شماره 1، شهریور 1389
محمود مهرمحمدی

6.

برنامه درسی پست مدرن در بوته نقد

دوره 5، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 5-29
مقصود امین خندقی؛ سیدعلی قادری

7.

پاره حقیقت‌گویی در تحلیل گفتمان انتقادی تربیت جنسی نظام آموزشی ایران

دوره 8، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 160-173
محمود سعیدی رضوانی

8.

تأملی در باب شأن الگو در قلمرو طراحی برنامه درسی

دوره 5، شماره 2، بهمن 1394، صفحه 153-172
رحیم شالیان؛ محمود سعیدی رضوانی؛ سیدامیر امین یزدی؛ حسین کارشکی؛ سیدمحسن اصغری نکاح

9.

تاملی بر تمرکزگرایی، تمرکززدایی و رجعت مجدد به تمرکزگرایی و تبیین دلالت های آنها برای نظام برنامه درسی ایران: منظری جدید

دوره 011، شماره 2، اسفند 1389
مقصود امین خندقی؛ مرضیه دهقانی

10.

تحلیل تاریخی Currere به معنای گذر زندگی نامه ای در آثار نوفهم گرایی

دوره 5، شماره 2، بهمن 1394، صفحه 44-61
مصطفی قادری

11.

رویکردهای مختلف به تدریس نظریه ها در برنامه درسی آموزش عالی

دوره 9، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 113-129
مقصود امین خندقی؛ اعظم محمدزاده قصرسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب