1.

بررسی اعتبار پیش‌بینی عملکرد‌ دانشجویان درس ترجمۀ شفاهی هم‌زمان در دو تمرین ترجمۀ شفاهی با توجّه به مهارت درک شنیداری، هوش ‌هیجانی و خودکارآمدی

دوره 54، شماره 2، تیر 1400، صفحه 153-174
سیما فردوسی

2.

بررسی رابطۀ تسهیم دانش با خودکارآمدی در پژوهشگران دانشگاه صنعتی مالک اشتر

دوره 7، شماره 2، آبان 1397، صفحه 273-291
مرتضی دهقان سفیدکوه؛ احمد شعبانی؛ سعید رجایی پور

3.

بررسی مبانی نظری ایده خودکارآمدی به عنوان هدفی تربیتی

دوره 2، شماره 2، اسفند 1391
مادح دست مرد؛ مسعود صفائی مقدم؛ محمد جعفر پاک سرشت؛ منیجه شهنی ییلاق

4.

تأثیر تسهیم دانش بر بالندگی سازمانی با میانجی‌گری خودکارآمدی کارکنان

دوره 11، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 247-268
امین نیک پور

5.

تبیین نقش خودکارآمدی در رابطه بین فرسودگی شغلی و توانمندسازی روان‌شناختی

دوره 10، شماره 2، اردیبهشت 1397، صفحه 179-202
ملیحه آبی حسن پور؛ سمیرا پور؛ سید مرتضی غیور باغبانی

6.

جستاری در تأثیر کمال‌گرایی بر مهارت شنیداری زبان دوم با درنظرگرفتن نقش میانجی خودکارآمدی و راهبردهای فراشناختی شنیداری به روش تحلیل چندبخشی میانجی

دوره 54، شماره 2، تیر 1400، صفحه 123-151
محمدحسن رزمی؛ علی اکبر جباری

7.

شناسایی رابطه‌ی بین عوامل مؤثر در میزان استفاده‌ی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران از منابع اطلاعاتی الکترونیکی پیوسته و خودکارآمدی آن‌ها

دوره 4، شماره 1، اسفند 1392، صفحه 27-46
زاهد بیگدلی؛ لیلا خادمیان

8.

طراحی و اعتبارسنجی پرسش‌نامة خودکارآمدی ترجمه و ارتباط آن با راهبردهای حل مسئله در ترجمه

دوره 50، شماره 2، تیر 1396، صفحه 67-95
رویا عراقیان؛ بهزاد قنسولی؛ افسانه غنی زاده

9.

نقش واسط معنویت سازمانی در رابطۀ رهبری اخلاقی و خودکارآمدی کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد)

دوره 14، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 221-261
قدیر یوسف‌پور اوندری؛ غلامرضا ملک زاده؛ حمید عرفانیان خانزاده


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.