1.

اثر تیامین، اسید آسکوربیک و اسید جیبرلیک، بر برخی شاخص های رشد، میزان رنگیزه‌ها و قند احیاء در گل اطلسی

دوره 30، شماره 1، بهار 1395، صفحه 141-150
مسلم صالحی؛ وحیدرضا صفاری؛ شیما حسن زاده فرد

2.

اثر سطوح آبیاری و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط آب و هوایی مشهد

دوره 6، شماره 1، پاییز 1394، صفحه 66-77
سیدرضا امیری؛ مهدی پارسا؛ محمد بنایان؛ مهدی نصیری محلاتی؛ رضا دیهیم فرد

3.

اثر کم آبیاری بر انتقال مجدد و وزن خشک اندام های گیاهی سه ژنوتیپ گلرنگ بهاره (Carthamus tinctorius L.)

دوره 3، شماره 3، بهار 1390، صفحه 277-289
محمد علی بهدانی؛ بی بی الهه موسوی فر

4.

اثر محلول‌پاشی نانو ذرات دی‌اُکسید تیتانیوم بر کلروفیل، عملکرد و اجزای عملکرد عدس (Lens culinaris Medik)

دوره 8، شماره 2، بهار 1396، صفحه 57-68
حسین نوری؛ میلاد سلطانیه؛ پیام معاونی

5.

اثر نانو کلات آهن و سایکوسل بر شاخص‌های رشدی بنت قنسول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1400
بهزاد کاویانی؛ ناصر نگهدار

6.

برآورد نیاز درجه - روز رشد مراحل فنولوژیکی چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.) بر اساس مقیاسBBCH در نظام‌های زراعی مختلف (نظام رایج و اکولوژیک)

دوره 10، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 368-385
سید مهدی جوادزاده؛ پرویز رضوانی مقدم؛ محمد بنایان اول؛ جواد اصیلی

7.

بررسی تأثیر بستر، وزن و زمان برداشت بنه بر خصوصیات کمی و کیفی زعفران (Crocus sativus L.)

دوره 9، شماره 3، زمستان 1396، صفحه 607-617
عبداله ملافیلابی؛ علیرضا کوچکی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ مهدی نصیری محلاتی

8.

بررسی خصوصیات مورفوفنولوژیک، شاخص‌های رشد و عملکرد ژنوتیپ‌های اُمیدبخش متحمل به خشکی نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط آبیاری تکمیلی در نیشابور

دوره 9، شماره 2، بهار 1397، صفحه 12-27
حسن پُرسا؛ عبدالرضا باقری؛ علی گنجعلی؛ محمد عابد

9.

بررسی ویژگی های فنولوژیک و عملکرد سه رقم ماش (Vigna radiate (L.) Wilezek) در واکنش به کم‌آبیاری در منطقة سیستان

دوره 4، شماره 2، پاییز 1392
جعفر زارع زارگز؛ محمد گلوی

10.

بهبود عملکرد گل رز تحت تیمارهای هرس جوانه و خم‌سازی شاخه در رقم آولانچ گل رز

دوره 34، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 521-533
مهدی باقری؛ ایمان روح اللهی؛ ساسان علی نیائی فرد

11.

تأثیر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای آن در ژنوتیپ‌های مختلف کلزای پاییزه (Brassica napus L.)

دوره 15، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 914-924
رضا خانی؛ امیر رضا صادقی بختوری؛ بهمن پاسبان اسلام؛ وحید سرابی

12.

تأثیر تنش خشکی و روش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم نخود (Cicer arietinum L.)

دوره 5، شماره 1، پاییز 1393، صفحه 79-90
لاله عباسلو؛ سید عبدالرضا کاظمینی؛ محسن عدالت

13.

تأثیر زمان کاربرد کلرید کلسیم بر کاهش اثرات منفی تنش گرما بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در شرایط اهواز

دوره 16، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 833-846
نفیسه اسدی نسب؛ مجید نبی پور؛ حبیب اله روشنفکر؛ افراسیاب راهنما قهفرخی

14.

تأثیر مدیریت تغذیه بر مراحل فنولوژیک، کارآیی مصرف نور و عملکرد نخود زراعی (Cicer arietinum L.) تحت تأثیر تاریخ کاشت

دوره 11، شماره 1، تابستان 1399، صفحه 49-61
فریما دعائی؛ علی نخزری مقدم؛ علی راحمی کاریزکی؛ مجید الداغی

15.

تاثیر اسید جیبرلیک، بنزیل آدنین، تیامین و اسید اسکوربیک روی برخی خصوصیات ظاهری و بیوشیمیایی گیاه پروانش (.L Catharanthus roseus)

دوره 29، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 556-563
فاطمه بنی اسدی؛ وحیدرضا صفاری

16.

کاربرد برگی اسید هیومیک روی خواص مورفولوژیک، گلدهی و میوه‌ی توت‌فرنگی ارقام ’محلی‘ و ’سلوا‘، تحت بسترهای مختلف کشت

دوره 35، شماره 1، بهار 1400، صفحه 135-151
محمد رضا صفری مطلق؛ بهزاد کاویانی؛ ژاله عاشقContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.